informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Program Solve for Tomorrow w finale European Digital Skills Awards 2023

Program Solve for Tomorrow w finale European Digital Skills Awards 2023

HR / 2023.06.16

Unikatowy w Polsce program edukacyjny Samsung Solve for Tomorrow znalazł się w finale prestiżowego konkursu European Digital Skills Awards 2023. Teraz ma szansę na zwycięstwo w kategorii Empowering Youth in Digital.

European Digital Skills Awards 2023 to inicjatywa mająca na celu wyróżnianie i promowanie projektów, które wspierają Europejczyków w obszarach związanych z umiejętnościami cyfrowymi. Mogą to być zarówno warsztaty z podstawowych umiejętności, takie jak korzystanie z komputera lub tabletu, jak i bardziej zaawansowane szkolenia z zakresu nowych technologii, jak np. sztuczna inteligencja czy blockchain. Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk z różnych krajów, co pozwoli na wzajemną inspirację i wymianę doświadczeń.

Do konkursu wpłynęło w sumie 330 zgłoszeń we wszystkich kategoriach. Program Solve for Tomorrow został oceniony w dziedzinie Empowering Youth in Digital. Jury wyróżniło w niej projekty zachęcające młodych ludzi do wyboru ścieżki kariery związanej z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, do wzięcia udziału w kursach nowych technologii czy hackatonach.

Solve for Tomorrow doceniono za inspirowanie młodych ludzi do stawiania czoła lokalnym wyzwaniom, co następnie wpływa na polepszenie życia całego społeczeństwa. Jury wyróżniło zarówno polską edycję Solve for Tomorrow, jak i tę realizowaną przez Samsung w Rumunii.

To także ważne odznaczenie w kontekście tego, że 2023 rok został ustanowiony Europejskim Rokiem Umiejętności przez Komisję Europejską. Dzięki programowi młodzi ludzie mogą przyczynić się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność.

Solve for Tomorrow – program inny niż wszystkie

Program działa w Polsce od września 2021 roku. Od tego czasu odbyły się dwie edycje, do których zgłosiło się łącznie 1312 osób. Skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych, dzięki czemu skutecznie wypełnia lukę w inicjatywach, które przygotowują młodych ludzi do wejścia na rynek pracy w przyszłości. W ramach programu młodzi ludzie mierzą się z wyzwaniami XXI wieku, równolegle rozwijając kompetencje przyszłości, takie jak: kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja czy empatia. Tą drogą zyskują możliwość realizowania własnych pasji oraz nawiązania znajomości z rówieśnikami z całej Polski.

W ramach II edycji programu zadaniem uczniów było zaproponowanie rozwiązania do jednego z czterech wyzwań współczesności, którymi są: zdrowie, klimat, bezpieczeństwo i integracja. Młodzi ludzie proponowali innowacyjne rozwiązania w postaci aplikacji, rozwiązań technologicznych czy podcastów.

20 kwietnia b.r. poznaliśmy zwycięzców II edycji programu. Decyzją jury pierwsze miejsce zajął zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, który zrealizował projekt „Pokolenia do połączenia”. To lokalny magazyn oraz aplikacja, które mają za zadanie wprowadzić seniorów w świat nowych technologii.

Program Solve for Tomorrow po raz pierwszy został zorganizowany przez Samsung w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku. Od tego czasu przystąpiło do niego 55 krajów na całym świecie i wzięło w nim udział prawie 2,4 miliona młodych ludzi.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe