informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Raport: The Economist i Ricoh

Raport: The Economist i Ricoh

Technologie / 2011.12.29

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez The Economist Intelligence Unit, prawie jedna trzecia (31 proc.) liderów biznesowych obawia się, że to właśnie nowe technologie, a nie potrzeby biznesowe, będą wyznaczać kierunek, w którym będzie podążała firma w przyszłości i sposób, w jaki będzie zarządzana. Ponadto, ponad jedna trzecia (37 proc.) liderów biznesowych przewiduje, że ich organizacja może mieć problemy z nadążaniem za technologią i że będzie tracić swoją konkurencyjność. Bez wątpienia technologia jest jednym z głównych czynników mających wpływ na zmianę przyszłego miejsca pracy. Została ona uznana przez liderów biznesowych za jeden z trzech najważniejszych makrotrendów, który będzie miał największy wpływ na działalność firm w ciągu następnej dekady.

Dlatego też kluczową kwestią jest, aby liderzy biznesowi nie byli stawiani pod murem przez technologię. Zamiast tego powinni mieć odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie, aby wdrożyć innowacyjne procesy biznesowe w przyszłości. Zoptymalizowane procesy z kolei umożliwią im szybszą reakcję na potrzeby klienta, skuteczniejsze dzielenie się wiedzą między pracownikami i zapewnią sprawne i elastyczne struktury biznesowe. Większość (70 proc.) liderów biznesowych z całego świata przyznaje, że wciąż jest wiele korzyści, które mogą wynikać z wykorzystywania technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej. Oczekują oni także postępu technologicznego, aby móc szybciej reagować na potrzeby klientów i, poprzez coraz bardziej zaawansowane analizy danych, dopasowywać produkty i usługi do indywidualnych potrzeb na niespotykaną dotąd skalę.

Zatem, w jaki sposób kadra zarządzająca może sprawić, aby technologia sprostała ich oczekiwaniom i aby operacje biznesowe były sprawne na tyle, aby zapewnić organizacji konkurencyjność w przyszłości? Zacząć w odpowiednim miejscu - przeanalizować drogę, którą pokonuje kluczowa informacja biznesowa zanim jest przekształcana w wiedzę lub zanim będzie stanowić wartość dodaną. Informacja to jedno z najważniejszych aktywów organizacji. To ona daje organizacji przewagę konkurencyjną. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do odpowiedniej informacji, aby móc właściwie wykonywać swoją pracę. Należy zacząć od audytu kluczowych procesów, które stanowią sedno organizacji. Zazwyczaj zawierają się w tym takie procesy jak transakcje sprzedaży czy fakturowanie.

Znaleźć swoje wąskie gardła - ocenić efektywność kluczowych procesów, poprzez kwestionowanie tradycyjnego sposobu pracy. Bez wątpienia procesy były wydajne w momencie wdrożenia, ale czy odpowiadają one potrzebom także dzisiaj, w środowisku „wielkich zbiorów danych”? Kwestionując status quo organizacje będą miały szansę odkryć wąskie gardła, które wywierają istotny wpływ na skuteczność biznesu. Jeden z klientów Ricoh z sektora publicznego w Hiszpanii zmienił sposób przetwarzania formularzy składanych do biura każdego dnia. Po przeprojektowaniu całego procesu, digitalizacji i integracji z systemem ERP, firma zredukowała czas potrzebny na przetwarzanie aplikacji z kilku dni do zaledwie kilku minut.

Skupić się na celu - miejsce pracy będzie się wciąż zmieniać, ale jeśli kluczowe procesy biznesowe zostały zoptymalizowane i ich działanie jest na bieżąco kontrolowane, organizacja będzie mogła skupić się na swoich celach biznesowych. Bieżące audyty przeprowadzane w celu identyfikacji kolejnych obszarów, które mogą zostać zoptymalizowane, powinny być uwzględnione w każdej umowie o świadczenie usług i uzgodnione z niezależnym ekspertem Rezultat końcowy będzie oznaczał, że przetwarzanie informacji biznesowej wynika z realnej potrzeby i nie wpada się w pułapkę procesów napędzanych technologią, które nie są w pełni wykorzystywane i nie dodają wartości kluczowemu biznesowi.

6 na 10 liderów biznesowych uważa, że rynki, na których działają obecnie będą się znacznie różnić od tych z 2020 roku. Bez wątpienia organizacjami, które odniosą sukces w przyszłości będą te, które będą wykorzystywać zmiany i korzyści płynące z innowacyjnych technologii i maksymalizować te korzyści w celu przygotowania na przyszłość swoich struktur informacyjnych i tworzenia przewagi konkurencyjnej.

autor: David Mills, wiceprezes w Operations Ricoh Europe

  • Wszystkie dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez The Economist Intelligence Unit i sponsorowanego przez Ricoh. Streszczenie badania (Frontiers of disruption: The next decade of technology in business) w języku angielskim można pobrać ze strony: www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

informacja prasowa: Ricoh

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe