informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Rusza HR Power Mentor - nowa platforma wspierająca rozwój HR

Rusza HR Power Mentor - nowa platforma wspierająca rozwój HR

Wiadomości / 2021.12.09

Z analizy branży Human Resources przeprowadzonej przez HR Power Mentor wynika, że aż 74% HR-owców za największą barierę w rozwoju swoich kompetencji uznaje brak czasu. W dobie pandemii i koniecznej transformacji biznesów takie stwierdzenia nie dziwią. Choć pozycja HR w organizacjach zdecydowanie się umocniła - na co wskazują dane zawarte w raporcie Pracuj Ventures i Pracuj.pl “Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii” [1] - to jednak bez stałego podnoszenia kwalifikacji i gotowości do uczenia się przez całe życie (z ang. lifelong learning) HR swojej pozycji nie będzie w stanie utrzymać. Odpowiedzią na to jest najnowsza platforma edukacyjna HR Power Mentor, za którą odpowiada zespół Iwony Wencel. 

Z najnowszego raportu Pracuj.pl “Równowaga i ludzie. W spokojnym rytmie HR-owych zmian” wynika, że aż 61% badanych respondentów z obszaru Human Resources, chciałoby przeznaczyć więcej czasu w codziennej pracy na doszkalanie, zdobywanie wiedzy i rozwój własny[1]. Niestety same chęci nie wystarczą. Do zajęcia się słabymi punktami organizacji oddelegowane zostały działy Human Resources. Co więcej, ICAN Research w raporcie “Wyzwania HR 2020” podaje, że 95% menedżerów dużych korporacji przyznało, że specjaliści HR odgrywają kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i biznesowej firm[2]. Nic więc dziwnego, że jeszcze bardziej obciążeni zawodowo HR-owcy deklarują potrzebę podnoszenia kwalifikacji i poszerzania swojej wiedzy.

Jak podkreśla inicjatorka projektu:

- HR Biznes Partnerzy i specjaliści HR deklarują dużą potrzebę podnoszenia kompetencji i rozumieją potrzebę lifelong learning, jednak prawie cały dostępny czas i energię poświęcają na rozwój innych pracowników niż własny. Natłok codziennych zadań i obowiązków oraz konieczność stałego reagowania na zachodzące ogromne zmiany na rynku spowodowały, że własny rozwój dla HR-owców ciągle spada na dalsze pozycje listy priorytetów. Jako mentor dla wielu HR-owców zaczęłam więc zadawać sobie pytanie, w jaki sposób mogę pomóc HR-owi w budowaniu swojej siły i autorytetu na szerszą skalę i w sposób, który da im szansę na rozwój w możliwe najbardziej elastycznej formule czasowej. Tak powstał pomysł zbudowania platformy HR Power Mentor.

Narzędzie adekwatne do potrzeb

Dostępna na rynku oferta edukacyjna skierowana do branży HR nie do końca spełnia oczekiwania tej grupy zawodowej. Obszar tematyczny i forma przekazywanej treści wciąż jest mocno okrojona. Dlatego założeniem HR Power Mentor jest upskilling, ale nie tylko. Coraz więcej pracowników HR zdaje sobie sprawę, że specyfika ich pracy wymaga nie tylko pogłębiania wiedzy, ale także uzupełnienia go zupełnie nowe, do tej pory rzadko wymagane kompetencje.

- Coraz więcej pracowników branży HR zdaje sobie sprawę, że sam upskilling nie wystarczy. Coraz częściej poszukują oni kursów, które zaprowadzą ich o krok dalej i zapewnią możliwość reskillingu - czyli rozwinięcia nowych kompetencji, które przygotują ich do pełnienia zredefiniowanej roli w organizacjach. Dlatego budując platformę HR Power Mentor położyliśmy silny nacisk zarówno na ścieżkę rozwoju zawodowego jak i osobistego, a także planujemy kursy dotyczące nowych obszarów kompetencji, jak choćby budowanie business casów HR lub Mental Coaching, które przygotują HRowców do nowych wyzwań i zadań - podkreśla Iwona Wencel, założycielka HR Power Mentor oraz właścicielka i prezeska WNCL Sp. z o.o.

Platforma HR Power Mentor oferuje innowacyjny model nauki, oparty o modułowe przekazywanie wiedzy w formie learning pills / learning bites. Krótkie lekcje oraz ich zróżnicowana formuła umożliwiają szybsze przyswajanie wiedzy. Oprócz formy wykładów, uczestnicy uczą się poprzez zadania, studia przypadków, kart pracy, dodatkowe materiały bonusowe w postaci rozmów z mentorami pogłębiający dany temat.

W świetle analizy rynku przeprowadzonej przez HR Power Mentor, 71% pracowników przyznaje, że byłoby w stanie wygospodarować 1-2 godziny tygodniowo właśnie na upskilling i reskilling. Kursy prezentowane na Platformie dostarczają wiedzy osadzonej w realiach pracy HR-owca, uzupełniając ją praktycznymi ćwiczeniami oraz zadaniami przedszkoleniowymi i poszkoleniowymi, a także  przydatnymi w codziennej pracy narzędziami. Kursanci sami decydują w jakim tempie i kiedy realizują program, a sama platforma jest tak skonstruowana, żeby wspierać systematyczne i ciągłe uczenie się. Aby jednak uzyskać certyfikat ukończenia kursu, uczestnik musi nie tylko zrealizować każdą lekcję, ale również zdać końcowy test.

Nie tylko online

Z przeprowadzonych przez HR Power Mentor badań wynika, że 58% badanych zadeklarowało, że chciałoby mieć możliwość konsultacji z mentorami zajmującymi się daną tematyką. Dlatego twórcy platformy uwzględnili również możliwość interakcji i wymiany doświadczeń między uczestnikami zajęć i mentorami. Uczestnicy kursu mają możliwość udziału w cyklicznych, comiesięcznych onlinowych spotkania mentoringowych z ekspertami, podczas których będą mieli okazję do zadawania pytań, dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, a także budowania swojej sieci kontaktów. Jest to niezmiernie ważne ponieważ badania dowodzą, że 75% respondentów uważa korzystanie z wiedzy bardziej doświadczonych HR-owców za najbardziej skuteczną formę edukacji[3].

- Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób ma już dosyć izolacji. Dlatego chcemy by użytkownicy naszej platformy mieli możliwość kontaktu z praktykami, wymiany wiedzy i doświadczenia, a także uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zadaniem HR Power Mentor jest rozwijanie podstawowych kompetencji, takich jak komunikacja, mierzenie efektywności, myślenie strategiczne, rezyliencja czy budowanie zespołów, czyli obszarów, które HR definiuje jako te, które chcą rozwijać. Chcemy również w istotny sposób animować i konsolidować środowisko HR-owców, dla którego wymiana opinii to bezcenne źródło praktycznej wiedzy - podkreśla Iwona Wencel.

HR Power Mentor to innowacyjne narzędzie edukacyjne do corporate learning, którego zadaniem jest nie tylko podwyższanie kompetencji HR Biznes Partnerów i specjalistów, ale także stworzenie takich warunków nauki, by można było ją pogodzić z natłokiem codziennych obowiązków.

 

[1] Pracuj.pl, Równowaga i ludzie. W spokojnym rytmie HR-owych zmian. Raport z badania „HR-owca portret własny 2021”, Warszawa 2021, str. 11.

[2] ICAN Research, “Wyzwania HR 2020”, Warszawa 2021.

[3]  Pracuj.pl, Równowaga i ludzie…., str. 18.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe