informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Rynek instrumentów pochodnych w lipcu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w lipcu 2013 r.

Giełda / 2013.08.10

W lipcu br. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 553,4 tys. kontraktów, co stanowi spadek o 17,7% w stosunku do lipca 2012 r. Natomiast od początku roku wolumen obrotu wyniósł 4,87 mln kontraktów, co stanowi spadek o 15,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec lipca br. wyniosła 105,8 tys. kontraktów. Poniżej szczegółowe informacje.

Opcje

 • W lipcu br. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 62,5 tys. opcji. Stanowiło to wzrost o 41,5% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Od początku roku (styczeń-lipiec) wolumen wyniósł 471,4 tys. opcji, co stanowi wzrost o 37,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
 • Na koniec lipca 2013 roku liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 55,9 tys. opcji.

Kontrakty na akcje

 • Wolumen obrotu kontraktami na akcje w lipcu br. wyniósł 53,4 tys. kontraktów, co stanowi wzrost o 48% w stosunku do lipca 2012. Od początku roku wolumen obrotu wyniósł 426,8 tys. kontraktów, co stanowi wzrost o 40,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
 • Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec lipca br. wyniosła 10,8 tys.
 • Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:

Lp. Instrument bazowy Wolumen obrotu (w szt.) w lipcu br.
1. KGHM S.A. 17 632
2. PKOBP S.A. 14 755
3. PKN ORLEN S.A. 5 812
4. PGE S.A. 4 956
5. LOTOS S.A. 2 324

Kontrakty na waluty

 • Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w lipcu br. 332,3 tys. kontraktów, co stanowiło wzrost o 229,4% w stosunku do lipca ubiegłego roku.
 • Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w lipcu 2013 roku był kontrakt na kurs USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 303,27 tys. kontraktów, co stanowiło 91,2% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi.
 • Liczba otwartych pozycji na kontraktach na waluty koniec lipca 2013 roku wyniosła 50,4 tys. kontraktów.
 • Szczegółowe dane na stronie

źródło: gpw/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe