informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Rządowy program -„Aktywna tablica” - dla szkół podstawowych

Rządowy program -„Aktywna tablica” - dla szkół podstawowych

CSR / 2017.08.07

To będzie pracowity koniec wakacji dla dyrektorów szkół, którzy zdecydują się przystąpić do programu.  „Aktywna tablica” ma za zadanie wyposażyć i doposażyć szkoły podstawowe  w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Celem jest też rozwijanie  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jest to bardzo ważne ponieważ rośnie wachlarz możliwości jakie daje internet, a nowe technologie są nieodłączną częścią codziennego życia. Sektor edukacyjny nie może pozostawać na to obojętny.

Co można kupić w ramach Programu? Zestawy składające się z tablicy interaktywnej i projektora ultrakrótkoogniskowego lub też same tablice interaktywne, projektory, głośniki, a także interaktywne monitory dotykowe o przekątnej co najmniej 55 cali. Maksymalne wsparcie finansowe z budżetu państwa to 14 000 złotych i można je uzyskać pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę zadeklaruje 20% wkład własny – czyli 3 500 zł. Trzyletni program rządowy zakłada, że pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą. W roku 2017 beneficjentami może być aż 5 582 szkół. Najważniejsze jest jednak to, aby wniosek złożyć do 31 sierpnia 2017 roku.

Wzory wniosków, harmonogram, kalkulator oraz wiele przydatnych informacji można znaleźć w ramach portalu MultimediawSzkole.

Na program przewidziano 279 mln 428 tys. zł- z czego 224 miliony złotych będzie pochodziło z budżetu państwa. Pozostałe 20% dołożą organy prowadzące szkoły w ramach wkładu własnego.  Za ten wkład będą oczywiście uznawane środki wydane na zakup pomocy objętych wnioskiem, ale także środki wydane na sprzęt komputerowy i urządzenia TIK inne niż te wnioskowane, ale zakupione w roku złożenia wniosku w programie „Aktywna tablica”. Jedynym warunkiem jest tutaj zrealizowanie zakupu nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Szkoła, która ma otrzymać wsparcie musi spełniać określone warunki. Pierwszy 
i podstawowy to dostęp do Internetu na poziomie  co najmniej 30 Mb/s. Musi też posiadać co najmniej jeden pakiet urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy. Mowa tu o przenośnym komputerze dla nauczyciela, który jest wyposażony w preinstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe, antywirusowe oraz zabezpieczające przed dostępem do treści niepożądanych. To oprogramowanie może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych. Zamiast przenośnego komputera dopuszczalne jest też inne urządzenie mobilne, które oferuje takie same funkcje. Konieczne jest posiadanie routera.

Szkoła musi mieć tyle sal lekcyjnych z dostępem do internetu – przygotowanych do zainstalowania tablic czy monitorów interaktywnych – o ile takich urządzeń wnioskuje.

Kolejny warunek stawiany szkołom to posiadanie co najmniej jednego punktu dostępowego, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czasu zostało niewiele! Szkoły mogą wnioskować o udział w programie tylko do 31 sierpnia 2017 roku, zaś organy prowadzące do województw do 15 września 2017 roku. Wnioski zostaną rozpatrzone do 27 września 2017. Bliższe informacje na stronach internetowych MEN, a także na www.multimediawszkole.pl/aktywnatablica

źródło: vidis/infromacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe