informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Samsung LABO rozpoczyna działalność na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Samsung LABO rozpoczyna działalność na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Wydarzenia / 2014.06.23

23 czerwca br. Samsung Electronics Polska zainicjował współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w zakresie wspólnej realizacji praktycznego kursu dokształcającego studentów pod nazwą „Samsung LABO”. Jest to strategiczny program firmy Samsung z pogranicza sektora edukacji i rynku pracy, realizowany w większości państw europejskich. Zaplanowany na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 kurs pilotażowy, który będzie uruchomiony w Szczecinie, jest pierwszą tego typu inicjatywą firmy w Polsce.

Samsung LABO to projekt o unikatowej formule trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą, uczelnią oraz władzami regionalnymi. Startująca właśnie w Szczecinie inicjatywa ukierunkowana jest na rozwijanie strategicznych kompetencji cyfrowych i budowanie w kraju gospodarki opartej na wiedzy. Program kursu pilotażowego, który ruszy wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, będzie obejmował zarówno praktyczne zagadnienia dotyczące rozwiązań wykorzystujących najnowsze platformy oprogramowania (Android, Tizen, Smart TV), jak również cykl zajęć powiązanych z konkretnymi aspektami działalności biznesowej. Pięćdziesięciu studentów, którzy wezmą udział w pilotażowych zajęciach, uzyska wiedzę z zakresu przygotowywania biznes planu, prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność i podstawowych rozliczeń księgowych. Cały program kursu opracowywany jest wspólnie przez ekspertów z firmy Samsung jak i Ośrodka R&D firmy, przedstawicieli uczelni oraz zewnętrznych ekspertów pozyskanych do współpracy i prowadzenia wykładów.

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy, którzy spełnią określone wymagania formalne, oprócz certyfikatu firmowanego przez Samsung Electronics mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację szczególnie interesujących i rokujących projektów własnych. Wybranym studentom zostaną również zaoferowane programy stażowe łączące naukę na uczelni i praktyczne przyuczenie do zawodu pod okiem mentorów z ośrodków firmy Samsung w Polsce.

Wprowadzenie do oferty edukacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego kursów dokształcających pod patronatem Samsung Electronics Polska, jednej z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, oraz Instytutu Badawczo-Rozwojowego Samsung, jednego z największych ośrodków R&D w kraju, otwiera przed studentami nowe możliwości edukacyjne. – Od 18 lat, od kiedy Samsung Electronics jest obecny w Polsce, widzimy potrzebę rozwijania regularnej współpracy ze szkołami wyższymi i podnoszenia świadomości innowacyjnej studentów wchodzących na rynek pracy. To perspektywa zarówno pracodawcy zatrudniającego ponad 6 500 osób, jak i firmy badawczo-rozwojowej, która właśnie w Polsce rozwija wykorzystywane w urządzeniach na całym świecie oprogramowanie na flagowe smartfony i telewizory – komentuje Blanka Fijołek, Senior CSR Manager Samsung Electronics Polska.

Program Samsung LABO wpisuje się zarówno w rządową strategię budowania Szerokiego Porozumienia na rzecz Kompetencji Cyfrowych, którego Samsung jest członkiem, jak i powołaną przez Komisję Europejską Wielką Koalicję na Rzecz Miejsc Pracy w Gospodarce Cyfrowej (Grand Coalition for Digital Jobs). Według szacunków Komisji już w 2015 roku liczba nieobsadzonych stanowisk w branży ICT przekroczy 500 000. Firmy zatrudniające młodych ludzi rzadko spodziewają się ich pełnego przygotowania do pracy i w planie ich wdrożenia do pracy od razu zakładają dokształcanie, dopasowujące profil i umiejętności pracownika do wymogów stanowiska. Aż co piąty pracodawca przeprowadza wstępne szkolenia uzupełniające dla osób nowozatrudnionych.

Pierwszy ośrodek Samsung LABO został powołany do życia w Szczecinie. – Szukając partnera akademickiego do realizacji tego przedsięwzięcia nie da się przecenić możliwości województwa zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju nowych technologii. Wierzymy, że kurs Samsung LABO, poprzez dostarczanie wiedzy praktycznej z jednej strony i budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi z drugiej, pozwoli im na zrealizowanie swojego potencjału i lepszy start w życiu zawodowym – mówi Blanka Fijołek, Senior CSR Manager Samsung Electronics Polska.

List intencyjny, który dzisiaj podpisaliśmy precyzyjnie określa zasady współpracy Uczelni i firmy Samsung. Mają one na celu, podobnie jak w przypadku podobnych umów zawartych przez Uczelnię, dostosowanie zdobytych w procesie nauczania umiejętności studentów do potrzeb i oczekiwań konkretnego pracodawcy. Zadowoleni jesteśmy z faktu, że globalna marka jaką jest Samsung doceniła poziom naszej Uczelni i zdecydowała się właśnie z nami wspólnie realizować projekt Samsung LABO. Mamy nadzieję na kontynuację i rozszerzenie wspólnych działań w tym zakresie – powiedział dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Samsung LABO to nie jedyna inicjatywa Samsung Electronics związana ze współpracą z uczelniami w regionie zachodniopomorskim. Równolegle na Uniwersytecie Szczecińskim zainicjowana została współpraca badawczo-rozwojowa w zakresie produktu „SmartFridge”.

źródło: samsung/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe