informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
SAS otwiera laboratorium odpowiedzialnej AI i rozbudowuje zespół ds. etyki danych

SAS otwiera laboratorium odpowiedzialnej AI i rozbudowuje zespół ds. etyki danych

Wiadomości / 2023.05.24

Tytuł lidera w zakresie odpowiedzialnych innowacji zobowiązuje do ciągłej pracy na rzecz lepszego jutra. W obliczu gwałtownych przemian na rynku AI, SAS wzmocnił swoje wysiłki w tworzeniu godnej zaufania sztucznej inteligencji. Firma otworzyła w Holandii pierwsze na świecie laboratorium etycznej sztucznej inteligencji - REAHL. Jednocześnie SAS rozwija program Data Ethics Practice, integrując go z inicjatywą Data for Good, dzięki czemu potencjał sztucznej inteligencji będzie mógł być lepiej wykorzystany w projektach dla dobra świata. 

Partnerstwo w zakresie etycznej opieki zdrowotnej wzmocnione innowacyjnym laboratorium AI 

Firma SAS w ramach zaangażowania w odpowiedzialne innowacje współpracuje z organizacjami na całym świecie, aby wdrażać etyczną sztuczną inteligencję w różnych branżach. Przykład stanowi współpraca z dwiema holenderskimi organizacjami: Erasmus University Medical Center (Erasmus MC), jednym z wiodących europejskich szpitali akademickich oraz Delft University of Technology (TU Delft), w którym mieści się Centrum Etyki Cyfrowej TU Delft. Wraz z tymi podmiotami SAS uruchomił pierwsze laboratorium odpowiedzialnej i etycznej sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej (REAHL). 

Laboratorium REAHL kładzie nacisk na kwestie etyczne i wyzwania związane z opracowywaniem i wdrażaniem technologii AI w branży medycznej. Wraz z szybkim postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji pojawiła się potrzeba zapewnienia, że technologie te są projektowane i wykorzystywane w bezpieczny, przejrzysty i etyczny sposób. REAHL łączy multidyscyplinarne zespoły ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji, medycyny i etyki z decydentami w obszarze regulacji. Przedsięwzięcie ma na celu pogłębianie współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu technologii sztucznej inteligencji, której priorytetem będzie bezpieczeństwo, prywatność i autonomia pacjentów. 

Oznacza to, że systemy sztucznej inteligencji będą bezstronne, przejrzyste, odpowiedzialne oraz wykorzystywane w sposób, który szanuje prawa i wartości pacjentów. REAHL dąży do stworzenia ram dla etycznej sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, które posłużą jako model wzorcowy dla ośrodków medycznych i regionów na całym świecie. 

REAHL został uznany jako oficjalne laboratorium przez holenderskie Narodowe Centrum Innowacji Sztucznej Inteligencji (ICAI), które służy współpracy badawczej między partnerami przemysłowymi, rządowymi lub non-profit a uczelniami. Laboratoria certyfikowane przez ICAI muszą spełniać wymagania dotyczące danych, wiedzy specjalistycznej i zdolności oraz dążyć do tego, aby wyniki badań zostały wykorzystane w odpowiedni sposób. 

- Wspólnie nie tylko tworzymy technologie sztucznej inteligencji, ale także kształtujemy przyszłość opieki zdrowotnej z pełnym zaangażowaniem w przestrzeganie zasad etycznych i priorytetowe traktowanie dobrostanu pacjentów w każdej innowacji - powiedział adiunkt dr Michel van Genderen, współzałożyciel i aktywny działacz Datahub w Erasmus MC w Rotterdamie. – Poprzez naszą pionierską pracę nad stworzeniem pierwszego etycznego laboratorium AI w branży medycznej, wyznaczamy drogę do nowej ery opieki nad pacjentem, która będzie wzmocniona przejrzystą, bezpieczną i sprawiedliwą technologią AI. 

SAS jest również członkiem założycielem Coalition for Health AI (CHAI) - grupy społeczności akademickich systemów opieki zdrowotnej, organizacji i ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją i nauką o danych. CHAI opublikowała niedawno plan godnej zaufania sztucznej inteligencji dla opieki zdrowotnej, będący wynikiem działań prowadzonych wspólnie z National Academy of Medicine, ekspertami AI z akademickich ośrodków medycznych oraz branży medycznej, technologii i innych sektorów przemysłu. Firma SAS wraz z Duke Health, światowej sławy akademickim centrum medycznym, które również jest członkiem CHAI, ogłosiły niedawno, że będą badać innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej wykorzystujące dane i analitykę. 

SAS Data Ethics Practice zbada obietnice sztucznej inteligencji 

Rozkwit generatywnej sztucznej inteligencji w postaci ChatGPT czy Google Bard przeniosła na nowy poziom debatę na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na biznes i społeczeństwo. Aby zbadać pozytywne zastosowania sztucznej inteligencji, SAS niedawno rozszerzył program Data Ethics Practice, integrując go z zespołem Data for Good. 

Zespół SAS będzie szukał możliwości współpracy z organizacjami w celu zastosowania sztucznej inteligencji dla dobra ludzi i planety. SAS współpracował wcześniej z organizacjami non-profit, aby przeciwdziałać niszczeniu lasów deszczowych w Brazylii i badać zjawiska dyskryminacji w Nowym Jorku. Jednym z najnowszych projektów jest wykorzystanie uczenia maszynowego i technik rozpoznawania obrazów do ochrony zagrożonych gatunków żółwi morskich we współpracy z UNC Center for Galapagos Studies.

- Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, musimy zadbać o to, aby ludzie byli w centrum wszystkiego, co robimy - powiedział Reggie Townsend, wiceprezes, SAS Data Ethics Practice. - Nie chodzi tylko o ochronę prywatności, ale także o poszukiwanie możliwości wykorzystania tej technologii do zapewnienia ludziom lepszych warunków życia. 

Reggie Townsend jest członkiem Krajowej Rady Doradczej ds. Sztucznej Inteligencji (ang. National Artificial Intelligence Advisory Committee). Zasiada również w zarządzie EqualAI. 

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe