informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Studiujesz prawo? Weź udział w Law Challenge i wygraj staż w Banku Zachodnim WBK!

Studiujesz prawo? Weź udział w Law Challenge i wygraj staż w Banku Zachodnim WBK!

CSR / 2018.06.20

Wystartował konkurs na najlepszy esej prawniczy. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 2000 zł oraz płatny staż w Departamencie Prawnym Banku Zachodniego WBK. Przyszli prawnicy mogą zgłaszać prace konkursowe do 30 czerwca 2018 r.

Jesteśmy naturalnie zainteresowani współpracą i wspieraniem utalentowanych adeptów zawodów prawniczych. Możliwość towarzyszenia im w kształtowaniu swoich postaw zawodowych, w tej samej mierze co świadomość, że w przyszłości mogą profesjonalnie wspierać naszą organizację lub rzetelnie pomagać konsumentom, doskonale wpisują się w misję naszego banku. Dlatego aktywnie staramy się wspierać ambitnych studentów w zdobywaniu praktycznych doświadczeń zawodowych. Dla osób wkraczających na rynek pracy bardzo ważna jest bowiem możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z oczekiwaniami pracodawców. Dzięki temu mogą rzetelnie ocenić swoje mocne strony i świadomie planować karierę – mówi Piotr Bodył Szymala, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej w Banku Zachodnim WBK S.A.

Konkurs skierowany jest do studentów 4. i 5. roku wydziałów prawa w Warszawie oraz aplikantów 1. roku aplikacji radcowskiej i adwokackiej w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o napisanie ciekawego eseju o tematyce z zakresu prawa bankowego, handlowego, cywilnego lub prawa pracy, a następnie wysłanie go do 30 czerwca za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie partnera konkursu: https://konkurs.glcl.pl/. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki: być napisane w języku polskim przez jednego autora, nie przekraczać objętości 12 000 znaków bez spacji oraz zostać wysłane w formacie PDF.

Laureatów wyłoni jury, które oceni przede wszystkim wartość merytoryczną, oryginalność ujęcia tematu oraz styl i język. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lipca 2018 r. Na zwycięzcę czeka płatny staż w Departamencie Prawnym Banku Zachodniego WBK oraz nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł. Jury przyzna również dwa wyróżnienia - po 500 zł każde.

Organizatorami konkursu są: Bank Zachodni WBK oraz Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie kancelarii: https://konkurs.glcl.pl/. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem konkursu ze strony banku mec. Maksymem Gozdowskim na adres e-mail: maksym.gozdowski@bzwbk.pl

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe