informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
TenderHut dostał dofinansowanie z 4 Stock i chce zadebiutować na GPW

TenderHut dostał dofinansowanie z 4 Stock i chce zadebiutować na GPW

Giełda / 2017.07.20

Informatyczna grupa kapitałowa TenderHut z Białegostoku pozyskała 730 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zdobyte środki przeznaczone będą na przygotowania spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Kapitałowa TenderHut rozwija się bardzo dynamicznie, posiada oddziały w Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W planach ma otwarcie biur m.in. w Nowym Jorku, Irlandii, Francji i Holandii. Na koniec 2016 roku grupa wypracowała prawie 9 mln zł skonsolidowanego przychodu osiągając 39% dynamikę w stosunku do roku 2015 (6,44 mln zł). W 2016 roku zmieniła strategię rozwoju, która dotychczas bazowała na realizacji projektów publicznych. Ze względu na znaczące zmniejszenie się liczby zamówień publicznych w zakresie projektów IT w Polsce zarząd grupy wdrożył nową strategię opierająca się na ekspansji zagranicznej i pozyskiwaniu zagranicznych klientów. W roku 2016 grupa zainwestowała w tworzenie europejskiej sieci sprzedaży, poszukiwanie i szkolenie zagranicznych partnerów. Do dnia dzisiejszego posiada już 5 zagranicznych oddziałów: w Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Zurychu i Berlinie. W celu zabezpieczenia realizacji projektów i rekrutacji specjalistów IT grupa przejęła trzy lokalne firmy IT: LemonTea, QBurst Poland i LIT, których zasoby zostały włączone do spółki zależnej SoftwareHut oferującej głównie outsourcing IT. Pozyskanie dotacji wspierającej debiut na GPW to kolejny bardzo ważny krok w realizacji obranej strategii i rozwoju grupy kapitałowej.

– Naszą ambicją jest wejście na GPW. Znalezienie się w elitarnym gronie firm informatycznych notowanych na warszawskiej giełdzie jest jednym z naszych ważniejszych celów do realizacji w najbliższej przyszłości – mówi Robert Strzelecki, wiceprezes Grupy Kapitałowej TenderHut. – Debiut giełdowy planujemy na wiosnę 2019 roku – dodaje Strzelecki.

  • Dotacja 4 Stock 

Projekt TenderHut, który zakłada przygotowanie przedsiębiorstwa do debiutu na GPW, został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Spółka pozyskała fundusze europejskie w ramach programu 4 Stock, który jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program ma na celu wsparcie projektów dotyczących przygotowania spółki do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym. Celem projektu jest umożliwienie spółce organizacji emisji akcji na GPW oraz pozyskanie kapitału na rozwój firmy. Wartość całego przedsięwzięcia to niemal 1,8 miliona złotych, natomiast dofinansowanie PARP wyniesie ponad 730 tysięcy złotych. Projekt TenderHut będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku.

  • Środki na rozwój z debiutu

Dzięki pozyskanemu kapitałowi z giełdowego debiutu zarząd TenderHut pragnie zwiększyć skalę wzrostu całej grupy kapitałowej. Grupa planuje dokonać akwizycji kolejnych podmiotów IT działających na lokalnym rynku w Białymstoku i Olsztynie. Zewnętrzne finansowanie zapewni firmie możliwość realizacji szeregu przedsięwzięć. Wśród głównych celów znajduje się dalsza ekspansja na zagraniczne rynki, rozwój innowacyjnych produktów oraz rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej.

– Przeprowadzana obecnie analiza finansowa grupy kapitałowej TenderHut pozwala mi głęboko wierzyć w sukces planowanego debiutu giełdowego. Konsekwentnie realizowana strategia zagranicznej ekspansji oraz konsolidacji lokalnego rynku IT w Białymstoku i Olsztynie wzbudza zaufanie do członków zarządu grupy, którzy mają konkretny plan na rozwój i z sukcesem wdrażają go w życie – powiedział Krzysztof Kuper, Dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim. – Jeszcze w wrześniu tego roku będziemy wspierać TenderHut w organizacji emisji obligacji, a następnie w emisji akcji i debiucie na GPW. Uważam, że grupa w krótkim czasie osiągnie poziom kapitalizacji na poziomie 65 mln zł, który sprawi, że główny parkiet będzie w jej zasięgu – dodaje Kuper.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe