informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
TFI Capital Partners: 33-42% ponad WIG zarobił w 6 kw. CP FIZ

TFI Capital Partners: 33-42% ponad WIG zarobił w 6 kw. CP FIZ

Giełda / 2016.04.12

Zarządzający subfunduszami CP FIZ od początku komercyjnej działalności swoich funduszy udowadniają, że potrafią zarabiać w zmiennych warunkach rynkowych. Dodatnie stopy zwrotu fundusze CP FIZ notowały od samego startu. Radziły sobie świetnie zarówno w trakcie solidnych spadków na rynku akcji w czwartym kwartale 2014 roku oraz w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2015 roku, a także w okresie wzrostów na warszawskiej giełdzie w pierwszym kwartale 2015 roku. Pierwszy kwartał 2016 roku upłynął pod znakiem niewielkiego spadku wartości portfeli: -2,3% dla CP Private Equity oraz -2,7% dla CP Absolute Return.

To w dużej części efekt naszego ostrożnego podejścia do sytuacji na warszawskiej giełdzie, co przełożyło się na koszty minimalizacji ryzyka. Dodatkowo, na wycenę certyfikatów w obu funduszach wpłynął – naszym zdaniem nieuzasadniony – spadek wyceny walorów sieci butików z bielizną damską Esotiq & Henderson o 27%. W ramach strategii private equity posiadamy w portfelu od stycznia 2015 r. jedną spółkę – producenta żywności ekologicznej Symbio. Obecnie intensywnie pracujemy nad finalizacją kolejnych transakcji, co powinno mieć pozytywny wpływ na stopy zwrotu generowane przez nasze fundusze. Co ważne, posiadamy silną pozycję gotówkową, ponad 20% wartości funduszu. Jesteśmy więc przygotowani do wykorzystywania okazji rynkowych i nowych inwestycji – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ.

Zarządzający TFI Capital Partners wskazują na wciąż występujące ryzyko co do kondycji gospodarek rynków wschodzących (emerging markets) i niepewność związaną z ceną ropy naftowej, co wraz z zakrojonymi na szeroką skalę działaniami banków centralnych wskazuje na możliwość zwiększonej zmienności na rynkach finansowych. Dodatkowo, w Polsce, w perspektywie dwóch lat można spodziewać się końcowego demontażu OFE, co może mieć negatywny wpływ na zachowanie naszej giełdy. Z tego powodu, podobnie jak w pierwszym kwartale 2016 roku, kontynuujemy zabezpieczanie części portfela inwestycyjnego krótkimi pozycjami na rynku kontraktów terminowych (futures).

- W ramach racjonalnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego procesu inwestycyjnego, dostarczanie inwestorom wysokich stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie czasowym wymaga podejmowania ryzyka inwestycyjnego oraz ponoszenia kosztów zabezpieczania tego ryzyka w okresach dekoniunktury. W krótkim okresie może się zdarzyć, że splot niekorzystnych wydarzeń rynkowych sprawi, iż nie będzie możliwe wypracowanie dodatniej stopy zwrotu w danym kwartale (I kw. 2016 r.). Kreujemy wartość i inwestujemy w wartość, plasujemy się w ścisłej czołówce najlepszych funduszy i jesteśmy przekonani, że nasze know-how i najwyższej klasy zespół specjalistów zapewnią inwestorom ponadprzeciętne stopy zwrotu w kolejnych okresach - powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Jeśli chodzi o spółkę Esotiq & Henderson, to poniosła ona wysokie koszty, związane z uruchomieniem nowej marki Femestage. Jednocześnie przez wzrost kursu dolara kupowała drożej towary na Dalekim Wschodzie. To negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe spółki w 2015 roku. W bieżącym roku zarządzający spodziewają się niższych kosztów nowej marki, a zarazem znacząco wyższych przychodów z jej sprzedaży.

Obecnie największą pozycję portfelową funduszu stanowi spółka Symbio – producent żywności ekologicznej. W pierwszych dwóch miesiącach 2016 roku przychody spółki wzrosły o blisko 100% rok do roku, a nowe kontrakty handlowe pozostają pozytywnym impulsem wzrostowym również na kolejne miesiące.

- W minionym kwartale ważnym wydarzeniem było ogłoszone przez fińską spółkę Fortum i zakończone sukcesem wezwanie na akcje Grupy Duon (niezależny dystrybutor gazu i energii elektrycznej, Capital Partners SA założycielem spółki) po cenie 3,85 zł za walor. Tym samym zakończyliśmy inwestycję w Duon rozpoczętą przed rokiem przy cenie 1,70 zł, uzyskując z tej transakcji bardzo wysoką roczną stopę zwrotu – podkreśliła Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ.

źródło: infromacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe