informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A.

Technologie / 2012.03.20

Grupa Kapitałowa ACTION osiągnęła w 2011 roku najwyższe wyniki finansowe w swojej historii. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 2,8 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 33% w stosunku do roku 2010. Wynik operacyjny jest wyższy o prawie 66% od uzyskanego rok wcześniej i osiągnął 57,3 mln zł. Wypracowanie tak dobrych wyników finansowych było możliwe m.in. dzięki rozszerzeniu bazy klientów, wzmocnieniu handlu za granicą oraz poszerzeniu współpracy z sieciami handlowymi.

Grupa Kapitałowa ACTION w ubiegłym roku wypracowała zysk netto na poziomie 42,4 mln zł wobec 26,3 mln zł w 2010 roku, co stanowi wzrost o 61,3%. Zdecydowana tendencja wzrostowa jest również widoczna w pozostałych wskaźnikach finansowych wypracowanych przez Grupę Kapitałową ACTION. W roku 2011 r. EBITDA wyniosła 68,8 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 49% w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast EBIT ukształtował się na poziomie 57,3 mln zł i był wyższy od wypracowanego rok wcześniej o 65,9%. Wskaźnik rentowności netto w omawianym okresie, przy spadku marż handlowych, wzrósł z poziomu 1,25% do 1,5%. W analizowanym okresie odnotowano wysoką dynamikę sprzedaży.

"Rekordowe wyniki finansowe, które wypracowaliśmy w roku 2011 są przede wszystkim odzwierciedleniem dobrze przygotowanej strategii, którą przyjęliśmy na okres spowolnienia gospodarczego. Doświadczone spółki o solidnych fundamentach i dużej elastyczności wiedzą, że okres dekoniunktury jest odpowiednim momentem do wzmocnienia prowadzonego biznesu. Podpisaliśmy nowe, istotne umowy dystrybucyjne i handlowe, które otworzyły spółce dostęp do kolejnych grup klientów. Poza tym, w ubiegłym roku postawiliśmy mocno na sprzedaż korporacyjną, współpracę z telecomami i przetargi, co również przyczyniło się do osiągnięcia tak dobrych wyników finansowych" - komentuje Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Pod względem sprzedaży rekordowym okazał się czwarty kwartał ubiegłego roku, w którym wypracowano 1,03 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 61,3% w stosunku do analogicznego okresu 2010. Wyniki te przyczyniły się do przekroczenia prognozy sprzedaży o 8,9% oraz prognozy wyniku netto o 8,2%. Ważnym wydarzeniem końca ubiegłego roku było podpisanie przez spółkę umowy sponsorskiej z klubem piłkarskim Legia Warszawa. Współpraca obejmuje promocję produktów marki ActiveJet, której właścicielem jest ACTION.

"Objęcie tytułu głównego sponsora Legii to kolejny krok w stronę wzmacniania pozycji naszej firmy i marki własnej na rynku. Już dziś mogę powiedzieć, że w ciągu tych kilku miesięcy po podpisaniu umowy osiągnęliśmy lepszy od zakładanego poziom sprzedaży produktów ActiveJet. Myślę, że dzięki wzrostowi świadomości marki trend ten utrzyma się w przyszłości" - dodaje Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

źródło: action/agdrtv24.pl
 

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe