informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki Grupy Cosentino 2018 roku
Cosentino

Wyniki Grupy Cosentino 2018 roku

Wyniki finansowe / 2019.04.30

Grupa Cosentino osiągnęła w 2018 roku obroty w wysokości 984,50 mln euro z rekordowym wskaźnikiem EBITDA w wysokości 143 mln euro

Obroty spółki pod koniec roku podatkowego wynosiły 984,50 mln euro, oznaczając wzrost w wysokości 9,3% w porównaniu do 2017 r. Wskaźnik EBITDA Grupy wzrósł o 11% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając rekordową kwotę 143 mln euro. Spółka stworzyła niemal 400 nowych miejsc pracy w 2018 r., tym samym przekraczając liczbę 4300 pracowników zatrudnionych na całym świecie.  Personel Cosentino składa się z profesjonalistów 75 różnych narodowości.

Inwestycje przekroczyły 88 mln euro. Szczególnego podkreślenia wymaga uruchomienie przez spółkę naszego własnego zakładu zarządzania odpadami i otwarcie nowych zakładów w Stanach Zjednoczonym, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Malezji i Polsce.

 Wyniki osiągnięte w ostatnim roku podatkowym wskazują, że Grupa Cosentino, hiszpańskie przedsiębiorstwo i globalny lider produkcji i dystrybucji innowacyjnych powierzchni dla sektora architektury i projektowania, wzmocniła swoją pozycję na rynku. W 2018 r. Grupa utrzymała swoją pozycję lidera na światowym rynku i kontynuowała rozwój swojego zrównoważonego modelu prowadzenia działalności na międzynarodowych rynkach, dywersyfikację swoich produktów i kanałów dystrybucyjnych, a także tworzenie nowych miejsc pracy i nacisk na innowację i gospodarkę okrężną.

Rok podatkowy 2018: Kluczowe dane

Grupa Cosentino zwiększyła swoją rentowność, podnosząc swój wskaźnik EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) w szybszym tempie niż sprzedaż. Obroty pod koniec roku podatkowego wynosiły 984,5 mln euro, co oznacza wzrost w wysokości 9,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost w porównywalnych warunkach (przy standaryzacji kursu walutowego na rok podatkowy 2017) wynosiłby nawet 13%.

Wskaźnik EBITBA Grupy wzrósł natomiast o 11% w porównaniu do 2017 r., osiągając rekordową kwotę 143 mln euro w 2018 r. Na te dane istotny wpływ ma kurs walutowy. W związku z tym, standaryzując kurs walutowy do kursu z 2017 r., wzrost wynosiłby 21%. Ostatecznie zysk netto Grupy wzrósł do 50,5 mln euro.

Nowe miejsca pracy

Podobnie jak w poprzednich latach, oprócz wzrostu gospodarczego, przemysłowego i handlowego, rok 2018 to również tworzenie nowych miejsc pracy. Liczba pracowników Grupy pod koniec 2018 r. przekroczyła 4300 osób na całym świecie (4314 zatrudnione osoby) tworząc personel składający się z osób 75 różnych narodowości. Tylko w ubiegłym roku spółka Cosentino stworzyła niemal 400 nowych miejsc pracy (397). Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, liczba utworzonych przez Cosentino miejsc pracy przekracza 1000.

Oprócz liczby nowych miejsc pracy i tempa, w jakim je tworzono, warto również wspomnieć, że w 2018 r. potwierdzono  zaangażowanie Grupy na rzecz stabilnego zatrudnienia o wysokiej jakości. W 2018 r. odsetek miejsc pracy, które wiążą się z długotrwałym zatrudnieniem w Grupie, wzrósł do 91,16%. Kolejny ważny odsetek, którego wzrost odnotowano, to odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych, który wzrósł z 14,45% w 2017 r. do 18,07%.

Produkcja i inwestycje handlowe

Inwestycje Grupy w roku podatkowym 2018 przekroczyły 88 mln euro (88,2 mln euro) zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w Planie Inwestycyjnym Spółki na lata 2016–2020.

Plan ten przewiduje przeznaczenie 73% budżetu inwestycyjnego na inwestycje w prowincji Almería, z czego całość dotyczy Parku Przemysłowego Cosentino w mieście Cantoria. Plan koncentruje się głównie na polepszeniu i powiększeniu zdolności produkcyjnej, a także wdrożeniu nowych systemów automatyki i robotyki wprowadzonych w poprzednim roku. W odniesieniu do Parku Przemysłowego i polityki środowiskowej spółki, warto również wspomnieć budowę i uruchomienie własnego zakładu zarządzania odpadami w lipcu zeszłego roku Jest to pionierska inicjatywa, która potwierdza zaangażowanie Cosentino na rzecz recyklingu w obiegu zamkniętym jako podstawowej osi prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakresie sprzedaży i dystrybucji Grupa kontynuuje rozwój na skalę międzynarodową w oparciu o posiadane przez Grupę obiekty. W 2018 r. korporacja otworzyła nowe „Centra Cosentino” w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Malezji i Polsce – w miejscowości Parzniew pod Warszawą. Polskie Centrum ma 3500 m2 powierzchni biurowej i magazynowej, na której zmieści się około 10 000 płyt, a zespół 11 pracowników obsługuje bez pośredników cały polski rynek.

Ponadto, wraz z otwarciem „City” w Miami, Grupa Cosentino zwiększyła liczbę swoich ekskluzywnych salonów znajdujących się w globalnych miastach do 11. Spółka zamknęła rok 2018, posiadając 136 placówek handlowych i/lub dystrybucyjnych (117 „Centrów”, 11 „City”, 3 ośrodki i 5 operatorów logistycznych) znajdujących się w ponad 30 różnych krajach oraz dystrybuując swoje produkty w ponad 116 krajach na pięciu kontynentach. Za sprawą uruchomienia powyższych ośrodków, oprócz zakładów przetwórczych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Grupa posiada teraz razem 148 jednostek biznesowych rozmieszczonych na całym świecie.

W odniesieniu do 2019 roku, Cosentino podtrzymuje swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem i tworzeniem miejsc pracy. W ramach tych celów spółka podejmie nowe inwestycje przewidziane w planie, koncentrując się na projekcie transformacji cyfrowej, bezpieczeństwie i higienie pracy, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, a także swoim zaangażowaniu na rzecz innowacji i rozwoju nowych produktów oraz tworzenia nowej infrastruktury na całym świecie.

Więcej na: https://www.cosentino.com/pl-pl/

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe