informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Badania Epson: niezależna praca wkrótce będzie najcenniejszą umiejętnością w CV

Badania Epson: niezależna praca wkrótce będzie najcenniejszą umiejętnością w CV

HR / 2018.04.19

Łączność zmienia nasz sposób życia. Przeobraża również naszą pracę. W rezultacie przyszłe pokolenia staną się ekspertami pod względem pracy indywidualnej, a jednocześnie będą świetnie sprawdzać się we współpracy za pomocą kanałów wirtualnych. Ten trend radykalnie zmieni krajobraz miejsc pracy dla ogromnej liczby pracowników w Europie. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Epson nasze sale lekcyjne i konferencyjne w miarę postępu technologicznego będą w coraz większym stopniu opierać się na technologii. Badania obejmowały rozmowy z 17 czołowymi ekspertami oraz ankietę przeprowadzoną wśród ponad 7000 pracowników europejskich firm.

  • Edukacja przyszłości

Nasze systemy edukacji wkraczają w epokę, w której będą dominować kreatywna współpraca oraz metanauka. Według 70% respondentów nauczyciele nie będą już odpowiedzialni wyłącznie za przekazywanie wiedzy, lecz przyjmą bardziej istotną rolę przewodników dla uczniów w trakcie procesu uczenia. 64% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że system edukacji w przyszłości będzie skupiać się na wykorzystywaniu dostępnych informacji i umiejętności analitycznych. Jednak ta wizja budzi pewne opory - 69% respondentów obawia się, że nadmierne poleganie na powszechnym dzięki technologii dostępie do informacji może doprowadzić do ogólnego obniżenia poziomu wiedzy. Podobnie 67% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że celem edukacji nie będzie już przyswojenie wiedzy, ponieważ informacje będą stale dostępne.

  • Wirtualna współpraca

Według 74% respondentów technologia ma możliwość zrewolucjonizowania edukacji i praktyk dotyczących wykonywania pracy, jednak żadna wirtualna aplikacja nigdy nie zastąpi bezpośrednich kontaktów w budowaniu relacji. Można powiedzieć, że pogląd być może zostanie zrewidowany przez pojawiające się w przyszłości nowe technologie, rozwijające takie funkcjonalności jak obraz holograficzny. W związku z tą wirtualną ekspansją zaledwie 30% respondentów uważa, że ewolucja fizycznego miejsca pracy poprawi łączność między pracownikami. Jednak wciąż istnieje uzupełniająca relacja między narzędziami dostępnymi w trybach online i offline. 71% respondentów przyznało, że dzięki hybrydowej metodzie kształcenia edukacja będzie bardziej dynamiczna, a nauczyciele skuteczniejsi.

  • Świat globalnej pracy

Nowa technologia będzie sprzyjać jeszcze większej współpracy między pracownikami pracującymi lokalnie i w odległych lokalizacjach, choć istotne znaczenie będzie mieć rozwój szkoleń i wsparcia kadry pod kątem przyjęcia i wykorzystania nowej technologii. Według 71% respondentów przyszłe sale konferencyjne będą całkowicie wirtualne. Przy użyciu takich technologii jak rzeczywistość rozszerzona i projektory holograficzne możliwe stanie się dołączanie do grup roboczych pracujących w czasie rzeczywistym w skali globalnej. Jasne jest jednak, że wciąż istnieje luka w świadomości tego, jak najlepiej wykorzystywać te technologie. Podczas gdy przyszłe pokolenia zyskują zrozumienie nowej technologii, obecna generacja pracowników będzie musiała podnieść swoje kwalifikacje w tych - nieznanych wcześniej - obszarach.

  • Rozwój chęci do nauki

Istotne znaczenie dla koniecznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie technologii będzie mieć gotowość na nie ze strony samych pracowników. 65% respondentów wyraziło zdanie, że odbyliby ponowne szkolenie w celu przekwalifikowania, gdyby uważali, że ich rola jest zagrożona. Firmy powinny wykorzystać tę chęć nauki w celu maksymalizacji szans zapewnianych przez technologię. Edukacja na potrzeby przyszłego rynku pracy będzie wymagać szerokiego zakresu nowych umiejętności, gdzie podstawą będą najważniejsze umiejętności miękkie związane z wyobraźnią, rozumieniem, empatią i budowaniem relacji. Rozpoznawanie tych umiejętności oraz angażowanie pracowników w celu promowania i wspierania rozwoju odegrają istotną rolę w przygotowaniu do transformacji technologicznej w tej branży.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe