informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Badanie SAS: luki w odporności biznesowej są większe niż przewidywano

Badanie SAS: luki w odporności biznesowej są większe niż przewidywano

HR / 2023.11.22

Kadra kierownicza przedsiębiorstw z różnych branż zdaje sobie sprawę, że ich organizacje nie są tak odporne, jak powinny być. Największymi problemami są szybkość i zwinność, a następnie tworzenie kultury umiejętnego wykorzystania danych. To nowe wnioski wynikające z opracowanego przez SAS – lidera w dziedzinie AI i analityki – narzędzia umożliwiającego liderom biznesu ocenę odporności ich firm – Resiliency Assessment Tool. Użytkownicy tego rozwiązania wskazali również, że chociaż w ich organizacjach nadal istnieje „luka odporności", to wielu z nich już podejmuje kroki w celu jej zlikwidowania.

W marcu tego roku firma SAS opublikowała globalny raport Resiliency Rules, który ocenił stan gotowości przedsiębiorstw na kryzysy i przeanalizował kroki, jakie podejmują firmy z branż takich jak usługi finansowe, handel detaliczny, produkcja, opieka zdrowotna i administracja rządowa, aby sprostać zmianom i wykorzystać nadarzające się okazje. Jednocześnie udostępnione zostało narzędzie, za pomocą którego menadżerowie mogą samodzielnie dokonywać oceny odporności ich organizacji. Dane zgromadzone od tego czasu pozwoliły SAS ocenić, jak zmienia się odporność firm na przestrzeni czasu, w oparciu o pięć podstawowych czynników: dociekliwość, innowacyjność, szybkość działania i zwinność, kultura i edukacja w zakresie odpowiedniego zastosowania danych, a także równość i odpowiedzialność.

„Dane zbierane przez ostatnie miesiące za pomocą narzędzia do oceny odporności biznesu wskazują, że organizacje są mniej odporne niż wynikało z badania Resiliency Rules, zwłaszcza w obszarze szybkości i zwinności” – powiedział Jay Upchurch, wiceprezes wykonawczy SAS i dyrektor ds. informatyki. „Zrozumienie obecnej sytuacji organizacji jest pierwszym krokiem w budowaniu strategii mającej na celu utrzymanie długoterminowych zmian".

Narzędzie oceny odporności

Resiliency Assessment Tool to bezpłatne, internetowe narzędzie umożliwiające liderom biznesu ocenę współczynnika odporności ich organizacji w oparciu o pięć podstawowych czynników przeanalizowanych w badaniu Resiliency Rules.

Wśród kadry kierowniczej, która skorzystała z narzędzia, 39 proc. oceniło swoje firmy jako mało odporne. Dla porównania, taki wynik uzyskało tylko 26 proc. organizacji biorących udział w opublikowanym na początku tego roku badaniu Resiliency Rules. Ponadto, mniej podmiotów zostało określonych jako umiarkowanie lub wysoko odporne. Różnice te mogą wynikać z faktu, że przedstawiciele mniej odpornych firm częściej korzystali z narzędzia.

Nowe dane pokazują również, że podczas gdy około jedna trzecia respondentów ocenia swoje organizacje jako silne w zakresie pięciu obszarów odporności, 60 proc. respondentów stwierdziło, że w każdym z nich jest miejsce na poprawę lub rozwój. Zmagania były większe w dwóch kluczowych dziedzinach: szybkość i zwinność oraz kultura i edukacja w zakresie lepszego wykorzystania danych. Jednocześnie organizacje stwierdziły, że są w trakcie usprawniania tych obszarów.

Szybkość i zwinność

Wyniki uzyskane za pomocą narzędzia Resiliency Assessment Tool sugerują, że wyzwaniami dla organizacji pozostają ich szybkość i zwinność. Tylko około jedna piąta użytkowników stwierdziła, że ich firmy są silne w tym obszarze, 44 proc. widzi miejsce na poprawę, a 33 proc. stwierdziło, że są na dobrej drodze, ale wciąż nie osiągnęły celu.

W badaniu Resiliency Rules, prawie wszyscy menedżerowie (96 proc.) stwierdzili, że szybkość i zwinność są priorytetem. 80 proc. kadry kierowniczej organizacji o wysokiej odporności, a także odpowiednio 69 proc. i 48 proc. menedżerów firm o umiarkowanej i niskiej odporności wykorzystywało do poprawy wyników w tym obszarze dane i sztuczną inteligencję.

"Innowacja porusza się z prędkością informacji" - mówi Steven Bakalar, wiceprezes ds. cyfrowej transformacji IT w Georgia-Pacific i klient SAS. "A im szybciej można pozyskiwać, udostępniać i wykorzystywać informacje, tym lepiej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie spostrzeżeń i wniosków, które następnie można przełożyć na konkretne działania".

Kultura i edukacja w zakresie wykorzystania danych

Kadra kierownicza korzystająca z narzędzia udostępnionego przez SAS przyznała, że kultura i umiejętność korzystania z danych nadal stanowią wyzwanie: 40 proc. respondentów stwierdziło, że w tym obszarze jest miejsce na poprawę, a dodatkowe 29 proc. uznało, że są na dobrej drodze, ale jeszcze nie osiągnęli celu.

Kultura i umiejętność korzystania z danych były obszarem, na którym skupiono się w badaniu Resiliency Rules. Priorytetowe traktowanie danych jest ważne dla 88 proc. użytkowników z firm o wysokiej odporności, 59 proc. kadry kierowniczej z przedsiębiorstw o umiarkowanej odporności i 24 proc. menedżerów pracujących w organizacjach o niskiej odporności.

Użytkownicy narzędzia wskazywali również na niedobór specjalistów zajmujących się danymi w swoich firmach. 56 proc. kadry kierowniczej zainteresowanej kwestiami odporności biznesu zidentyfikowało duże braki kadrowe w tym zakresie. Dla porównania, tylko 35 proc. menadżerów z organizacji, które nie uznają odporności biznesu za istotną kwestię, zauważyło tę lukę kompetencyjną.

„Aby wzmacniać swoją odporność, organizacje inwestują w obszar Data Science we wszystkich jednostkach biznesowych” - mówi Gautam Khera, konsultant branżowy i dyrektor ds. zaawansowanej produkcji. „Dzięki temu mogą prognozować przyszłe zapotrzebowanie, niezależnie od tego czy chodzi o produkcję widżetów, rozwój łańcucha dostaw czy próbę zrozumienia reakcji klientów. Posiadanie tego przepływu danych i ludzi - inżynierów, analityków biznesowych i analityków danych - jest naprawdę kluczem do bycia odpornym". 

Kierownictwo borykające się z trudnościami w tym obszarze może również szukać oprogramowania i usług, które wypełnią tę lukę. Dzięki temu ich użytkownicy biznesowi zyskają tyle samo wartości z danych oraz sztucznej inteligencji i analityki, co specjaliści data science.

Odblokowanie odporności

Narzędzie do oceny odporności jest nadal dostępne dla kadry kierowniczej zainteresowanej oceną odporności swoich organizacji.

Aby uzyskać do niego dostęp i przeczytać pełny raport Resiliency Rules, odwiedź blogs.sas.com/content/resiliency/

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe