informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023 Firmy produkcyjne wstrzymują inwestycje

Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023 Firmy produkcyjne wstrzymują inwestycje

Finanse / 2023.09.20

Nastroje firm produkcyjnych od końca 2021 roku, kiedy ostatni raz przekroczyły próg ograniczonego rozwoju 50 pkt., pozostają bez zmian. Subindeks Barometru EFL dla sektora produkcyjnego na III kwartał tego roku wyniósł 48,1 pkt. i jest o 0,3 pkt. niższy niż trzy miesiące wcześniej. Na główny wskaźnik wpłynęły przede wszystkim pesymistyczne opinie dotyczące inwestycji. Aż 29% producentów wskazało na mniejszą skalę inwestycji niż we wcześniejszych miesiącach, a tylko 4% spodziewa się tutaj wzrostów. Pozytywnym sygnałem jest natomiast liczniejsza grupa optymistów sprzedażowych w porównaniu do poprzedniego kwartału (13% vs. 0%). Warto także podkreślić, że choć 41% obawia się negatywnych skutków wysokiej inflacji, to jest to najniższy odsetek wśród 6 badanych sektorów.

Barometr EFL dla branży produkcyjnej na III kwartał 2023:

·        Subindeks: 48,1 pkt. (-0,2 pkt. kw./kw.)

·        Inwestycje: 64 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach

·        Sprzedaż: 13 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży; 10 proc. prognozuje spadek sprzedaży

·        Płynność finansowa: 10 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej; 10 proc. prognozuje  

          pogorszenie płynności finansowej

·        Finansowanie zewnętrzne: 14 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne;

         9 proc. prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

Subindeks Barometru EFL na III kwartał 2023 roku dla branży produkcyjnej odnotował wartość 48,1 pkt., o 0,3 pkt. mniej niż w II kwartale ubiegłego roku.

Na froncie produkcyjnym stabilnie. Tak w jednym zdaniu można podsumować odczyty Barometru dla branży produkcyjnej z ostatnich kilku kwartałów. Od początku 2022 roku wskaźniki utrzymują się na podobnym poziomie między 47 a 49 punktów, o przekroczeniu granicy ograniczonego rozwoju wynoszącego 50 punktów na razie nie ma mowy, a hamulec inwestycyjny jest ciągle mocno zaciągnięty. Cały czas brakuje mocnego impulsu, który pozwoli producentom bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Z pewnością takim będzie jednocyfrowa inflacja, która spowoduje, że w portfelach Polaków i firm zostanie więcej gotówki – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Jeszcze mniej inwestycji…

Z odczytu na III kwartał br. rysuje się zdecydowanie bardziej negatywny obraz inwestycyjny niż kwartał wcześniej, kiedy 98% firm spodziewało się podobnego poziomu inwestycji co w poprzednich miesiącach. Tym razem niemal co trzecia firma obawia się zmniejszenia inwestycji (29%), 64% wskazuje na podobny poziom, a tylko 4% liczy na ich wzrost.

… ale więcej zamówień

Nieco lepiej wyglądają prognozy dotyczące sprzedaży. 13% zapytanych liczy na jej wzrost, 75% spodziewa się podobnego poziomu zamówień co w poprzednim kwartale, ale już 10%  obawia się ich spadku. Kwartał wcześniej było bardziej pesymistycznie, bo żaden producent nie liczył na większe zamówienia, a większość wskazała na „status quo”.

Za lepszą sprzedażą idzie lepsza płynność finansowa. 10% spodziewa się jej polepszenia w III kwartale br., 77% nie spodziewa się tutaj żadnych zmian, a 10% niestety obawia się pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Inflacja wciąż groźna, wojna mniej

4 na 10 firm produkcyjnych (41%) obawia się, że w kontekście rosnącej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Choć jest to bardzo wysoki wynik, to i tak pozostaje na najniższym poziomie na tle pozostałych branż objętych badaniem. Dla przykładu w HoReCa i handlu po 59% zapytanych obawia się inflacji, a w transporcie ponad 47%. 46% firm produkcyjnych uważa, że inflacja będzie neutralna dla jej biznesu, a 11% nie potrafi przewidzieć tego, co się wydarzy.

Producenci coraz mniej obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 15% zapytanych. W II kwartale br. ten wskaźnik był ponad dwa razy wyższy i wyniósł 26%.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,1 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe