informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG

Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG

Nieruchomości / 2013.05.31

W 2013 roku zarządzający firmami budowlanymi w Polsce ponownie obniżyli swoje prognozy co do dalszego wzrostu sektora i oczekują znaczących spadków polskiej produkcji budowlanej. Różnica pomiędzy poprzednimi oraz obecnymi prognozami jest znacząca. Zarządzający firmami nie oczekują powrotu na ścieżkę wzrostu również w 2014 roku.

Produkcja sektora może w 2013 roku zmaleć o 11%

Jak wynika z przeprowadzonego badania, większość firm budowlanych przewiduje dalszy spadek produkcji sektora budowlanego w Polsce. Spadek może sięgnąć 11%, co oznacza daleko idącą zmianę w porównaniu do prognoz z marca 2012 roku. W 2012 roku przedsiębiorstwa budowlane przewidywały na 2013 rok spadek o 4,3%. Spadek w sektorze budowlanym jest prognozowany przez ośmiu na dziesięciu (80%) zarządzających, podczas gdy w poprzednim roku odsetek ten był zdecydowanie niższy (55%). Wzrostu spodziewa się jedynie 13% respondentów (26% w marcu 2012 roku).

„Polski sektor budowlany dołączył do innych krajów Grupy Wyszehradzkiej i po latach szybkiego wzrostu zacząć spadać. W pierwszym roku kryzys spowoduje wzrost bezrobocia w tym sektorze, wzrost upadłości i intensywną walkę pomiędzy firmami o nowe kontrakty. Większość dużych firm będzie funkcjonować aż do wykorzystania swoich rezerw kapitałowych, ale to w małe i średniej wielkości firmy kryzys uderzy w pierwszej kolejności.”- mówi Jiří Vacek, CEO, CEEC Research.

Przewidywany rozwój sektora budowlanego

Tylko nieco ponad 1/3 zarządzających wierzy, że w 2013 roku wyprzedzi konkurencję. Przewidywania zarządzających firmami budowlanymi na temat ich wyników na tle konkurencji nieznacznie się polepszyły w stosunku do 2012 roku, wciąż jednak pozostają na bardzo niskim poziomie. Bardziej pewne swojej pozycji na rynku są duże firmy. Blisko co drugi (49%) z ich przedstawicieli spodziewa się umocnienia pozycji względem konkurentów w 2013 roku. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw wykazują natomiast niższą pewność siebie – jedynie 32% z nich spodziewa się polepszenia swojej pozycji na tle konkurentów - mówi Steven Baxted, Partner, Szef zespołu doradczego dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Bariery ograniczające rozwój firm

Większość uczestników badania podkreśla istnienie znaczących barier ograniczających rozwój firm. Jako główne ograniczenia wymienione zostały: wysokie koszty siły roboczej, silna konkurencja oraz biurokracja. W porównaniu z 2008 rokiem znaczącym czynnikiem ograniczającym wzrost staje się również niedostateczny popyt, szczególnie ze strony sektora publicznego.

Priorytety na najbliższe 12 miesięcy

Według wyników przedstawionych w badaniu, ze względu na obawy o dalszy rozwój firm, wszyscy zarządzający przedsiębiorstwami budowlanymi w Polsce, niezależnie od segmentu, chcą zintensyfikować nakłady na wzrost efektywności operacyjnej. Przedsiębiorcy zwracają także uwagę na inne dziedziny, które wymagają dalszego doskonalenia, tj. poprawę procesów zakupu, optymalizację źródeł finansowania oraz wybór partnera strategicznego. Nadal najmniej istotnym priorytetem dla przedsiębiorców budowlanych jest przejęcie innej spółki.

źródło: kpmg/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe