informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Canon wprowadza innowacyjną technologię na rynek systemów recyklingu

Canon wprowadza innowacyjną technologię na rynek systemów recyklingu

Technologie / 2024.07.10

Canon Inc. ogłasza wprowadzenie na rynek nowego urządzenia do sortowania tworzyw sztucznych, które oparte jest na innowacyjnej technologii identyfikacji materiałów i wykorzystuje spektroskopię Ramana. Zastosowany mechanizm śledzenia odpadów, pozwala z dużą dokładnością wykrywać znajdujące się wśród nich fragmenty plastiku. Możliwe jest to nawet wtedy, gdy czarne kawałki tworzywa sztucznego są wymieszane z innymi kolorami – a do tej pory stanowiło to spore wyzwanie. Od 6 czerwca firma rozpoczęła przyjmowanie zamówień z rynku na "Serię TR", która obejmuje "TR-S1510".

Obecnie ok. 20%[1] odpadów z tworzyw sztucznych generowanych codziennie w naszym życiu poddaje się recyklingowi. Wykorzystywane są one jako materiał do nowych produktów (recykling materiałowy), podczas gdy pozostała ich część jest spalana lub wykorzystywana jako paliwo. Co istotne, tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu muszą zachować pewien stopień czystości, dlatego materiały wykonane z odpadów tworzyw sztucznych, takich jak ABS[2] i polipropylen (PP), powinny być dokładnie identyfikowane. Jednak czarne tworzywa sztuczne – często używane w elektronice domowej lub tapicerce samochodowej – nie przepuszczają, ani nie odbijają światła widzialnego. Utrudnia to ich identyfikację za pomocą konwencjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni[3]. Nowy system opracowany przez Canon wykorzystuje metodę spektroskopii Ramana do szybkiego i bardzo precyzyjnego sortowania wszystkich kawałków plastiku, niezależnie od ich koloru, włącznie z kolorem czarnym.  Wprowadzając ten rodukt, Canon podkreśla swoją obecność na rynku systemów recyklingu, dążąc do współtworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Precyzyjne i szybkie sortowanie tworzyw sztucznych – w tym czarnych odpadów – możliwe jest dzięki unikalnemu połączeniu spektroskopii Ramana z mechanizmem śledzenia. Spektroskopia Ramana to metoda wykrywania, która wykorzystuje światło laserowe do oświetlania kawałków plastiku w celu uzyskania informacji o właściwościach molekularnych substancji, umożliwiając w ten sposób wykrywanie materiału. Metoda ta ma techniczne zastosowanie właśnie do czarnego plastiku. Jednak ze względu na ograniczoną zdolność odbijania światła przez czarne kawałki tworzywa, czas pomiaru jest zbyt długi w stosunku do prędkości i przepustowości wymaganej do skutecznego sortowania wszystkich odpadów niezależnie od ich koloru. Praktyczne zastosowanie spektroskopii Ramana do sortowania czarnego plastiku okazało się więc jak dotąd trudne. Teraz, łącząc ją ze sprzętem pomiarowym i kontrolnym  marki Canon, firma opracowała technologię, która skanuje kawałki plastiku światłem nakierowanego na nie lasera[4]. Dzięki temu czas pomiaru wymagany dla każdego z nich jest wystarczający i odpowiednio dobrany dla każdego koloru, a cały proces odbywa się z dużą szybkością i dokładnością.

Nowy system powoduje, że odpady w postaci czarnych kawałków, można teraz identyfikować nawet gdy są zmieszane z innymi kolorami. Niesie to ze sobą pozytywny wpływ na wydajność firm. Nowy produkt utrzymuje prędkość przenośnika na poziomie 1,5 metra na sekundę i może sortować do 1 tony plastiku na godzinę. Można dostosować jego przepustowość i miejsca instalacji do oczekiwań klienta, zmieniając zarówno moduł, który śledzi i mierzy kawałki plastiku, jak i kombinację taśmowych przenośników.

 

[1] Zgodnie z publikacją "Plastic Products, Plastic Waste and Resource Recovery" opublikowaną przez Plastic Waste Management Institute

[2] Akrylonitryl-butadien-styren. Rodzaj plastiku, który jest wysoce odporny na ciepło i uderzenia.

[3] Metoda pomiaru, w której obiekt jest oświetlany światłem bliskiej podczerwieni. Na podstawie takich czynników, jak odbicie i przenikanie światła, mierzona jest absorpcja światła obiektu i można określić rodzaj żywicy, z której składa się obiekt

[4] Poprzez ciągłe przesuwanie pozycji lasera, obiekt docelowy jest stale oświetlany przez laser, co pozwala na odbijanie światła

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe