informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Comarch wspiera IREKS na nowych rynkach

Comarch wspiera IREKS na nowych rynkach

Giełda / 2017.05.30

Firma IREKS, działająca na rynku od ponad 160 lat w branży piekarniczo-cukierniczej w przeszło 90 krajach, zdecydowała się na rozwój współpracy z Comarch. Po sukcesie wdrożenia rozwiązania Comarch SFA Mobile Sales Force w Polsce w 2014, IREKS zacieśnia współpracę z Comarch i wdraża następne systemy informatyczne w kolejnych krajach.

Pracownicy terenowi IREKS dzielą się na dwie grupy: sprzedawców i technologów. Zadaniem systemu CRM/SFA było wsparcie obu z nich. Ze względu na specyfikę branży i różny stopień dojrzałości informatycznej w poszczególnych krajach, niektóre spółki grupy IREKS posiadały już rozwiązania klasy CRM/SFA, jednak większość z nich wdrażała je samodzielnie, bez koordynacji z innymi firmami wchodzącymi w skład grupy. Stąd wyzwaniem było ujednolicenie procesów i uwspólnianie systemów i baz danych. Comarch zaproponował jednolite, centralne rozwiązanie Comarch SFA Mobile Sales Force obsługiwane za pomocą iPada i stworzone z myślą o wdrożeniu w możliwie jak największej ilości krajów, w których działalność prowadzi IREKS.

Uniwersalność systemu Comarch SFA pozwala na wsparcie codziennej pracy zarówno przedstawicieli handlowych, jak i technologów, mimo, że realizują różne cele i wytyczne, a także managerów sprzedaży, uwzględniając specyfikę ich zadań,  obowiązków i oczekiwań.

W chwili obecnej grupa IREKS korzysta z rozwiązania Comarch SFA Mobile Sales Force w ośmiu krajach europejskich:  Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Rumunii, Norwegii, i Szwecji oraz w regionie Azji Pacyficznej. Planuje również kolejne wdrożenia, m.in. w Rosji i Holandii. Wdrożony system oferuje szereg rozmaitych funkcjonalności, począwszy od zbierania zamówień w terenie, opracowywania i wdrażania receptur, po realizację ankiet i zbieranie informacji zwrotnych na temat produktów i opracowanych receptur. Wysoce elastyczne rozwiązanie, pozwalające na łatwą zmianę konfiguracji, umożliwia korzystanie z elementów dedykowanych określonym rynkom. Żaden kraj ani rynek nie musi korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji. Innymi słowy, system został zaprojektowany w sposób umożliwiający jednolite wprowadzanie dalszych modernizacji i rozszerzeń, które  spełniają specyficzne potrzeby biznesowe Grupy IREKS.

- Projekt stale się rozwija, nie tylko pod względem wdrożeń w kolejnych krajach, ale również pod względem funkcjonalnym. Od początku 2017 roku na jednym z rynków prowadzone są testy nowych modułów, m.in. aplikacji webowej dla regionalnych kierowników ds. sprzedaży. Dodatkowo planujemy uruchomić moduł call center do obsługi zgłoszeń i zadań dla pracowników terenowych – mówi Jakub Frankiewicz, dyrektor konsultingu Comarch SA.

Wdrożenie systemu Comarch SFA przyniosło grupie IREKS następujące korzyści:

 • szybsze raportowanie,
 • wyeliminowanie  błędów w raportach,
 • optymalizacja pracy przedstawicieli handlowych i technologów, dzięki czemu pracownik terenowy ma więcej czasu dla swoich klientów i mniej czasu spędza na pracy biurowej,
 • lepsze przygotowanie do wizyty u klienta,
 • skrócenie czasu składania zamówień,
 • niższy koszt obsługi klienta,
 • ujednolicenie narzędzi do zarządzania recepturami,
 • usprawnienia systemu i nowe funkcje są dostępne dla wszystkich użytkowników – urzeczywistnienie idei nieustannego doskonalenia w całym cyklu życia aplikacji,
 • krótsze, sprawdzone procedury wdrożeń w nowych podmiotach i krajach.

źródło: comarch/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe