informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Deklaracje środowiskowe produktów – ekologiczna przewaga nad konkurencją

Deklaracje środowiskowe produktów – ekologiczna przewaga nad konkurencją

CSR / 2023.07.11

Coraz więcej firm zabiega o pozyskanie deklaracji środowiskowych, dzięki którym mogą uzyskać konkurencyjną przewagę. Nie inaczej jest w branży budowlanej, w której troska o środowisko zaczyna być jednym z czynników narzuconych przez konsumentów.

W ciągu kilku ostatnich lat wyraźny rynkowy zwrot w stronę ekologii uwidacznia się w coraz większej ilości branż, a troska o ochronę środowiska staje się czynnikiem, który nierzadko wpływa na decyzję konsumencką o wyborze danego produktu. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm zabiega o pozyskanie deklaracji środowiskowych, dzięki którym mogą uzyskać konkurencyjną przewagę. Nie inaczej jest w branży budowlanej, w której troska o środowisko zaczyna być jednym z czynników narzuconych przez konsumentów i świadomość odpowiedzialności środowiskowej samych inwestorów.

Deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration) danego produktu określają, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływa on na środowisko przez cały okres swojego „życia” – od momentu wydobycia surowców, przez transport, produkcję, montaż i użytkowanie, aż po jego utylizację lub przetworzenie. EPD jest więc świadectwem oceny oddziaływania tego produktu na środowisko, opartym na międzynarodowych standardach i metodologii obliczeń LCA (Life-Cycle Assessment).

Należy zaznaczyć, że deklaracje środowiskowe mogą być stosowane dla produktów i wyrobów niezależnie od ich rodzaju czy też branży. Co więcej, EPD może obejmować całą rodzinę produktów – wówczas wybierany jest jeden wariant, który można uznać za reprezentatywny dla danej grupy produktów (np. ten najczęściej zamawiany). Dane, takie jak surowce potrzebne do produkcji, zużyte media czy transport towaru do klienta, są zbierane dla całej produkcji, a następnie przeliczane na jednostkę (np. masę) wybranego wariantu. EPD są bardzo popularne w branży budowlanej, szczególnie wśród takich produktów jak prefabrykaty betonowe, stal zbrojeniowa, profile aluminiowe, systemy okienne i drzwiowe, świetliki, materiały izolacyjne oraz wśród elementów wykończeniowych (np. klejów, farb czy płytek).

Deklaracje środowiskowe EPD są weryfikowane przez niezależne, obiektywne i wyspecjalizowane podmioty, zrzeszone przez międzynarodową organizację ECO-Platform. W Polsce organem odpowiedzialnym za weryfikację deklaracji jest Polski Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Zweryfikowane deklaracje pozwalają na czytelny przekaz do rynku i przyczyniają się do budowy przewagi konkurencyjnej.

Przewaga konkurencyjna producentów posiadających deklarację EPD wynika przede wszystkim z faktu, iż wyróżniają się oni na rynku dbałością o ekologię, prowadząc realne działania mające na celu oszacowanie i ograniczenie negatywnego wpływu swoich produktów na środowisko – mówi Agnieszka Pikus, Energy and Building Performance Manager z JW+A. Wszystko to wyróżnia dany produkt na tle konkurencji i zwraca uwagę świadomych konsumentów. Ponadto, niewątpliwą zaletą posiadania deklaracji EPD jest dostosowanie do wymogów i regulacji prawnych np. w sektorze zamówień publicznych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdobycie deklaracji środowiskowej wiąże się również z uzyskaniem dodatkowych punktów w systemach certyfikacji wielokryterialnych takich jak np. LEED lub BREEAM.

Proces pozyskania deklaracji EPD rozpoczyna się od zdefiniowania potrzeb i zebrania danych dotyczących asortymentu, ustaleniu strategii i harmonogramu działań oraz danych pozyskanych z zakładów produkcyjnych. Kolejnym krokiem jest wykonanie analizy LCA produktu i sporządzenie raportu zawierającego metodologię i założenia. Ostatni etap obejmuje weryfikację przez odpowiednią jednostkę, a po uzyskaniu pozytywnej oceny produkt otrzymuje numer identyfikujący EPD oraz certyfikat potwierdzający zgodność z metodologią i obowiązującymi normami.

"Mercor” S.A. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce zajmująca się tworzeniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych od 1988 roku. Przedsiębiorstwo może pochwalić się setkami ukończonych realizacji na terenie nie tylko Polski, ale również na arenie międzynarodowej. Mercor od lat utrzymuje pozycję lidera branży, co pozwala jej na wdrażanie innowacyjnych projektów, wyznaczając trendy i kierunki rozwoju dla całego sektora zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzyskanie deklaracji środowiskowej jest jednym z działań, poprzez które firma podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, gdyż w ten sposób umożliwia porównanie wielkości emisji m.in. dwutlenku węgla dla różnych produktów i umożliwia projektantom i architektom dokonywanie odpowiedzialnych wyborów. Tego rodzaju działania są ponadto istotne dla inwestorów, którzy ubiegając się m.in. o tzw. zielone zamówienia publiczne zobligowani są do przedstawienia tego rodzaju deklaracji jako jeden z wymogów postępowania. Również Komisja Europejska traktuje deklaracje środowiskowe jako istotne narzędzia do wdrażania planu zrównoważonego rozwoju.

To właśnie dla firmy Mercor JW+A przeprowadziło pierwszy, a zarazem zakończony sukcesem proces uzyskania deklaracji środowiskowej EPD. Przeprowadzono inwentaryzację łańcuchów danych wejściowych dotyczących produktów (szczególnie surowców, z których się składają) oraz procesów związanych z produkcją i zużyciem mediów. Następnie przeprowadzono audyt w zakładzie produkcyjnym w Pruszczu Gdańskim. Jednym z wyzwań, przed którymi stało JW+A, była potrzeba ujęcia w jednym dokumencie kilku grup produktów oraz rozszerzenie zakresu opracowania o ich warianty. W efekcie powstał ujednolicony szablon EPD dla trzech grup produktów Mercor – klap i świetlików mcr PROLIGHT oraz ULTRA THERM, a także pasm świetlnych mcr PROLIGHT z klapami. Z uwagi na międzynarodowy zakres działalności producenta, firma JW+A zajęła się również przygotowaniem całościowej dokumentacji, stosowanej przez Mercor na rynkach zagranicznych.

Zrównoważony rozwój to wysiłek, który musi podjąć cała branża budowlana i systemy zabezpieczeń budynków nie mogą pozostawać z boku tego procesu – mówi Bernard Adkonis, Kierownik ds. Rozwoju, Dział Oddymiania i Doświetleń Dachowych „Mercor” S.A. Uzyskując deklaracje EPD, dzięki współpracy z JW+A, chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w pozytywne, ekologiczne zmiany, a zarazem zapewnić branży projektowej czytelne narzędzia, pozwalające również im podejmować świadome, odpowiedzialne decyzje i przekonywać inwestorów do wyboru ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań. Cieszymy się ze współpracy z JW+A, która przebiegła wzorcowo i z chęcią powrócimy do niej przy realizacji naszych kolejnych projektów.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe