informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Faktoring a poprawa płynności finansowej

Faktoring a poprawa płynności finansowej

Finanse / 2024.01.05

Płynność finansowa to absolutne must have, jeśli chodzi o utrzymanie i rozwój firmy. Jak ją zapewnić? Cóż, zadanie nie jest proste, ale można je zapewnić np. poprzez umiejętne korzystanie z finansowania w ramach faktoringu.

Współczesne przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości oraz branży, w której prowadzą swoją działalność, potrzebują płynności. Płynność finansowa odgrywa absolutnie kluczową rolę w funkcjonowaniu firm, stanowiąc podstawę ich stabilności i możliwości rozwoju. Dlatego też tak ważne jest poznanie różnych sposobów finansowania biznesu. Do ciekawych rozwiązań, które mogą pomóc w poprawie tej np. faktoring.

Faktoring. Co to takiego jest?

Na początek warto zdefiniować, czym jest faktoring. Jest to taka usługa finansowa, w ramach której klient biznesowy (tzw. sprzedawca) sprzedaje wierzytelności firmie specjalizującej się w usługach faktoringowych (firma faktoringowa-faktor). W praktyce taki stan rzeczy oznacza, że firma przekazuje niezapłacone faktury faktorowi w celu natychmiastowej zapłaty.

W ten sposób firmy uzyskują dostęp do płynnych aktywów, które mogą wykorzystać na kontynuację działalności (w krótkiej perspektywie), ale także na finansowanie inwestycji czy spłatę zadłużenia w postaci kredytu bankowego itp.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to jedno z ważniejszych pojęć, jeśli chodzi o finanse przedsiębiorstwa. Oznacza ono zdolność firmy do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych w bieżącym okresie. Oznacza to, że firmy mogą spłacać swoje rachunki, długi i inwestycje bez ryzyka, że utrudni to prowadzoną przez nie działalność.

Utrzymanie płynności finansowej na dobrym poziomie może być sporym wyzwaniem z punktu widzenia wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych działających w branżach sezonowych lub z długimi terminami płatności za faktury. W tej sytuacji faktoring staje się po prostu atrakcyjnym rozwiązaniem.

Poprzez sprzedaż wierzytelności faktorowi przedsiębiorca jest w stanie skupić się na swojej podstawowej działalności, nie martwiąc się o opóźnienia w płatnościach ze strony klientów. Faktorzy opłacają faktury niemal natychmiastowo i odbywa się to z ich własnych środków, co pozwala mocno ograniczyć lub nawet wyeliminować ryzyko w postaci opóźnień w płatnościach lub — w skrajnych wypadkach — nawet upadłości.

Dlaczego warto postawić na faktoring?

Faktoring to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Po pierwsze, przedsiębiorcy zyskują dzięki temu lepszy dostęp do środków pieniężnych niezbędnych do finansowania bieżącej działalności i inwestycji.

Po drugie, faktoring zmniejsza ryzyko upadłości poprzez przeniesienie odpowiedzialności za ściągnięcie należności na faktora.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ faktoring może mieć również pozytywny wpływ na relacje z klientami, gdyż pozwala przedsiębiorstwom oferować korzystniejsze warunki płatności, zdobywając w ten sposób nowych klientów i zwiększając lojalność dotychczasowych klientów.

Podsumowanie

Dzięki faktoringowi, który opiera się na szybkiej zamianie należności na gotówkę, firmy mogą efektywniej zarządzać kapitałem obrotowym, a do tego unikać opóźnień w płatnościach i zwiększać swoje możliwości inwestowania.

To bardzo cenne narzędzie, jeśli zależy Ci na osiągnięciu celu, jakim jest świadome i odpowiedzialne podejście do zarządzania płynnością finansową.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe