informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Fundusze TFI Capital Partners powiększają  długoterminowe zyski

Fundusze TFI Capital Partners powiększają długoterminowe zyski

Giełda / 2016.10.05

Oba subfundusze CP FIZ osiągnęły w ciągu minionych dwóch lat, tj. od 30.09.2014 do 30.09.2016, wysokie stopy zwrotu dzięki konsekwentnemu inwestowaniu w spółki o fundamentalnych możliwościach poprawy zysków i wysokim potencjale wzrostu. W portfelach inwestycyjnych istotny udział mają spółki, dla których eksport jest znaczącą częścią przychodów.

Portfel o strategii absolute return skupiony jest na spółkach przemysłowych, technologicznych i

korzystających na wysokim popycie krajowym. Jednym z sektorów, w którym skutecznie zidentyfikowaliśmy liczne okazje inwestycje, są producenci gier komputerowych. Z kolei założeniem portfela private equity jest dywersyfikacja w oparciu o spółki nowych technologii i te z tradycyjnych gałęzi gospodarki. W minionym kwartale sfinalizowaliśmy ważną transakcję – Orbitvu. W naszych funduszach posiadamy istotną pozycję gotówkową i pracujemy intensywnie nad kolejnymi projektami inwestycji w nowe spółki – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

W ostatnim tygodniu września br. fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners weszły do grona udziałowców Orbitvu - technologicznej spółki z Tarnowskich Gór, której produkty używają m.in. eBay Fashion, Benetton, Rossmann czy Bata. Orbitvu może poszczycić się najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi na skalę światową w obszarze automatycznej fotografii produktowej.

Urządzenia wykorzystywane są najszerzej w dynamicznie rosnącej branży e-commerce, dla której szybkość wykonywania zdjęć, jakość i powtarzalność są jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Obecnie największym rynkiem dla Orbitvu są Niemcy, a łączna sieć sprzedaży – wraz z partnerami handlowymi - obejmuje 45 państw. Choć plan rozwoju zakłada ekspansję na całym świecie, również w Azji, to w najbliższych miesiącach najważniejsze będzie zbudowanie struktur sprzedażowych w USA, największym rynku e-commerce na świecie.

- Spółka Orbitvu udowodniła, że posiada wiodącą technologię, a jej produkty mają zasięg globalny. Głównym odbiorcą jest dynamicznie rosnąca i podnosząca standardy branża e-commerce, dla której prezentacja towarów odgrywa zasadniczą rolę. Poprzez inwestycję chcemy zapewnić środki na światową ekspansję i R&D. Będziemy również wspierać Orbitvu w obszarze naszych kompetencji - powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ.

Rozpoczynający się czwarty kwartał może przynieść podwyższoną zmienność wycen rynkowych, co nakazuje podchodzić ostrożnie co do zajmowanych pozycji.

- Nasze oczekiwania co do najbliższego kwartału są mieszanką pozytywnych oczekiwań co do sektorów polskiej gospodarki, w które inwestujemy i dużej niepewności związanej z sytuacją na rynku globalnym, szczególnie jeśli chodzi o możliwą podwyżkę stóp procentowych i wynik wyborów prezydenckich w USA. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w bieżącym roku ma miejsce kumulacja istotnych czynników ryzyka, zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. Dlatego zakładaliśmy, że głównym celem w takim czasie powinna być ochrona kapitału. Udowodniliśmy jednak już w przeszłości, że potrafimy zarabiać również na zmiennym lub wręcz spadkowym rynku, ponieważ głównym źródłem wzrostu w obu naszych strategiach jest poprawa wyników spółek, a nie trendy rynkowe - podkreśliła Joanna Kwiatkowska.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe