informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Fundusze TFI Capital Partners zyskują pomimo Brexitu

Fundusze TFI Capital Partners zyskują pomimo Brexitu

Giełda / 2016.07.04

Subfundusze CP FIZ potrafią zarabiać w zmiennych warunkach rynkowych od samego startu. Zwiększyły wartość w trakcie solidnych spadków na rynku akcji w IV kw. 2014 roku oraz w okresie II-IV kw. 2015 roku, a w okresie wzrostów na warszawskiej giełdzie w I kw. 2015 roku zyskiwały zdecydowanie mocniej niż szeroki rynek. Po pierwszym kwartale br., w którym priorytetem była ochrona wartości wobec wielu aspektów ryzyka rynkowego, w drugim kwartale dodatkowe ryzyko tzw. Brexitu tym bardziej skłaniało zarządzających funduszami TFI Capital Partners do zapewnienia inwestorom bezpieczeństwa.

- Nasze ostrożne podejście do sytuacji na warszawskiej giełdzie sprawiło, iż otworzyliśmy krótkie pozycje, zmniejszające możliwość spadku wartości certyfikatów funduszy CP FIZ. Spełnił się zakładany przez nas scenariusz spadkowy na GPW, jednocześnie jednak nasze główne pozycje portfelowe oparły się przecenie ze względu na m.in. silne fundamenty i skuteczną selekcję. To sprawiło, iż kolejny raz osiągnęliśmy wyniki zdecydowanie powyżej rynku. Mamy też silną pozycję gotówkową, ponad 25% wartości funduszu. Jesteśmy więc wciąż przygotowani do wykorzystywania okazji rynkowych i nowych inwestycji, także w zakresie strategii private equity – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ.

Zarządzający TFI Capital Partners wskazują na wciąż występujące ryzyko co do kondycji gospodarek rynków wschodzących (emerging markets) i niepewność związaną z realizacją procesu wyjścia Wlk. Brytanii ze struktur Unii Europejskiej oraz ryzyko związane z ceną ropy naftowej, co wraz z zakrojonymi na szeroką skalę działaniami banków centralnych wskazuje na możliwość zwiększonej zmienności na rynkach finansowych. Dodatkowo, w Polsce, w perspektywie nawet roku można spodziewać się końcowego demontażu OFE, co może mieć negatywny wpływ na zachowanie GPW. Co jednak ważne, know-how zespołu TFI Capital Partners pozwala nawet w tak trudnym otoczeniu pomnażać kapitał inwestorów CP FIZ.

źródło: infromacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe