informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa INPRO poprawiła rentowność biznesu

Grupa INPRO poprawiła rentowność biznesu

Wyniki finansowe / 2021.05.27

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 50,6 mln zł oraz wypracowała 7,8 mln zł zysku netto. Grupa poprawiła jednocześnie rentowność netto do 15%. W całym 2021 roku planuje przekazać około 700 gotowych lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie około 900 mieszkań.

W I kwartale 2021 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 50,6 mln zł czyli o 35% mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym okresie nie zakończono żadnego projektu deweloperskiego, a wydania dotyczyły lokali w inwestycjach zakończonych w latach poprzednich (Harmonia Oliwska IV i osiedle Havlove - budynek 8 i 9). W trzech pierwszych miesiącach 2021 roku Grupa wydała 100 lokali (w tym INPRO SA wydała 51 lokali), czyli o 40% mniej niż w okresie porównywalnym.

Grupa INPRO w pierwszym kwartale br. wypracowała 18,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży oraz 7,8 mln zł zysku netto. Tym samym znacznie poprawiła się efektywność działalności. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła do 37%, względem 24% w analogicznym okresie poprzedniego roku, a rentowność netto osiągnęła poziom 15% w porównaniu do 12% rok wcześniej.

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 219 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 15% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje: Optima, Start oraz osiedle Traffic.

Zdecydowana większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na drugą połowę 2021 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2021 r. planowane jest zakończenie 7 inwestycji obejmujących łącznie około 700 lokali.

„I kwartał 2021 roku oceniamy pozytywnie pod względem osiągniętych wyników finansowych.  Warto pokreślić znaczną w tym okresie poprawę efektywności prowadzonego biznesu. Cieszy nas także wzrost liczby sprzedanych mieszkań. W przygotowaniu mamy kilka kolejnych inwestycji, które będziemy systematycznie wprowadzać do oferty” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Na początku 2021 r. INPRO S.A. wprowadziła do sprzedaży przedsięwzięcie Brawo 2 (91 lokali), a w maju V zadanie w ramach osiedla Optima (24 lokale) oraz etap I osiedla Koncept (88 lokali). Natomiast DOMESTA Sp. z o.o. wprowadziła budynki 1, 2, 3 na osiedlu Leszczynowy Park (łącznie 152 lokale). W przygotowaniu jest kilka kolejnych projektów. Łącznie Grupa w 2021 r. planuje wprowadzić do oferty 901 nowych mieszkań i domów. Z uwagi jednak na stan pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 decyzje w tym zakresie uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe