informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa INPRO w 2022 roku poprawiła rentowność

Grupa INPRO w 2022 roku poprawiła rentowność

Nieruchomości / 2023.04.27

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2022 rok. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 357,7 mln zł, a zysk netto był na poziomie 64,1 mln zł. W efekcie rentowność netto wzrosła o 3 punkty procentowe do poziomu blisko 18%. Od stycznia do grudnia 2022 r. Grupa przekazała nabywcom 714 lokali, czyli niemal tyle samo co w poprzednim roku.

W minionym roku Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 357,7 mln zł, co stanowi 11% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Rentowność netto wyniosła blisko 18%, w odniesieniu do 15% rok wcześniej. Zysk netto za 2022 rok zwiększył się w ujęciu r./r. o 37% do poziomu 64,1 mln zł.

 

Wyniki finansowe Grupy za 2022 r. są lepsze od osiągniętych w poprzednim roku m.in. z uwagi na liczbę oraz rodzaj zakończonych przedsięwzięć. Wydana została bardzo zbliżona liczba lokali r./r., ale w korzystniejszej lokalizacji, przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu kosztów materiałów i robocizny. Wyższym przychodom z działalności deweloperskiej towarzyszyło zwiększenie obrotów z działalności hotelowej na skutek zniesienia obostrzeń covidowych. Pozytywny wpływ miał również sektor produkcji prefabrykatów dzięki wzrostowi cen oraz popytu zagranicznego.

- Miniony rok był jednym z trudniejszych okresów w naszej 35-letniej działalności. Patrząc na wyniki finansowe, które udało nam się wypracować, możemy być jednak w pełni zadowoleni z wysiłku i trudu, które włożyliśmy w naszą pracę Czynnikiem negatywnym, który w roku 2022 najsilniej ograniczał popyt na rynku deweloperskim, był wzrost stóp procentowych i rekomendacje KNF dotyczące badania zdolności kredytowej. W końcówce roku 2022 popyt na mieszkania występował głównie ze strony klientów, którzy posiadali nadwyżki finansowe i chcieli je ulokować w nieruchomości - podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W 2022 roku Grupa sprzedała łącznie 420 mieszkań i domów netto (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych uwzględniających rezygnacje). Jest to wynik niższy o 42% od wyników 2021 roku, kiedy podpisanych zostało 728 umów netto. Grupa zakończyła prace przy 11 przedsięwzięciach deweloperskich obejmujących łącznie 932 wybudowane lokale. Klientom przekazano 714 lokali, czyli prawie tyle samo co w 2021 roku. Na koniec 2022 roku INPRO S.A. oraz Domesta Sp. z o.o. realizowały 12 inwestycji, obejmujących łącznie ponad 1.600 lokali.

W ubiegłym roku INPRO S.A. oraz Domesta Sp. z o.o. wprowadziły do sprzedaży łącznie 1.285 lokali w następujących projektach: Optima etap VII i VIII, Koncept etap II, apartamenty w Mikołajkach, Prolog Etap I i II w Olsztynie, Forma etap I w Elblągu, Synteza, City Park II, budynki nr 1, 2, 3 na osiedlu Urzeka oraz budynek nr 4 na osiedlu Leszczynowy Park. Z myślą o kolejnych przedsięwzięciach rozbudowany został bank ziemi obu spółek, który powiększył się w 2022 roku o 42 tys. m2 gruntów, umożliwiający realizację ponad 600 mieszkań. Natomiast spółka inBet w bezpośrednim sąsiedztwie swojej siedziby zakupiła grunt na rozbudowę zakładu produkcyjnego.  

- Sytuacja na rynku deweloperskim w roku 2023 wydaje się poprawiać. Wzrasta zainteresowanie klientów kupnem mieszkań. Zauważalny jest wzrost popytu na kredyty hipoteczne m.in. dzięki decyzji KNF łagodzącej rekomendację dotyczącej sposobu liczenia zdolności kredytowej klientów ubiegających się o kredyt ze stałą stopą procentową. Zwiększa się również zainteresowanie klientów rządowym programem „Pierwsze mieszkanie”, który wejść ma w życie w lipcu br. Zmniejsza się natomiast oferta dostępnych mieszkań na rynku, ponieważ deweloperzy z uwagi na malejący popyt, wstrzymali się w drugiej połowie 2022 roku z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć do sprzedaży - dodał Krzysztof Maraszek.

Grupa INPRO w 2023 roku planuje na chwilę obecną wprowadzić do oferty 5 nowych projektów obejmujących 424 mieszkania: Osiedle ATUT etap I i II na Rotmance (188 lokale), Osiedle Polana Kampinoska budynki E, F, G w Gdańsku (48 lokali), Osiedle Leszczynowy Park w Gdańsku budynek nr 5 (36 lokali), Osiedle Nowe Południe budynki 1 i 2 w Gdańsku (84 lokali), Osiedle REMEDIUM budynek 1 (68 lokali). Decyzje o wprowadzeniu kolejnych inwestycji uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe