informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Kolejny znaczący akcjonariusz Amiki Wronki

Kolejny znaczący akcjonariusz Amiki Wronki

Giełda / 2014.10.06

Do grona istotnych akcjonariuszy Amica Wronki S.A. dołączą fundusze zarządzane przez polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) o uznanej renomie. Obecnie po ponad 5% głosów na WZ spółki posiadają, wg publicznie dostępnych danych: Holding Wronki, należący do Prezesa Jacka Rutkowskiego (40,1% w kapitale, 56,3% w głosach) oraz OFE ING (11,6% w kapitale, 8,4% w głosach). Kolejni inwestorzy instytucjonalni, w tym zagraniczni, posiadali łącznie na koniec czerwca br. ponad 30% akcji spółki.

TFI, zarządzające i reprezentujące fundusze otwarte oraz zamknięte, zawarło przedwstępną warunkową umowę nabycia 400 tys. akcji Amica Wronki S.A. od spółki pośrednio należącej do Prezesa Jacka Rutkowskiego (RB nr 36/2014). Cena sprzedaży została ustalona na 104 zł za akcję, powyżej średniego kursu akcji za ostatnie 3 miesiące (99,9 zł) i 6 miesięcy (100,6 zł).

- Akceptowana obecnie przeze mnie cena sprzedaży akcji została poparta podpisanym porozumieniem już teraz, zanim znaczna część akcji formalnie została dopuszczona do obrotu giełdowego. Był to dla mnie ważny aspekt transakcji i zarządzania prywatnym majątkiem – komentuje Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

Wypełniają się tym samym zapowiedzi z maja br., dokonane po prezentacji 10-letniej strategii Grupy Amica, zakładającej kontynuację pozytywnych trendów w zakresie skali działalności biznesowej oraz generowanych wyników finansowych (celem 1,2 mld euro przychodów i 107 mln euro wyniku EBITDA za rok 2023).

- Poinformowałem wówczas o możliwej sprzedaży niedużej części posiadanych akcji, podkreślając przy tym, iż będąc odpowiedzialnym za realizację strategii Grupy Amica, utrzymam poziom ponad 50% w głosach na WZ – przypomina Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

Warunkiem dojścia transakcji do skutku jest dokonanie konwersji 176.076 akcji imiennych na akcje na okaziciela (uprzywilejowane co do głosu 2:1) i ich asymilacja z akcjami notowanymi na GPW, a w konsekwencji dopuszczenie tychże akcji do notowań na rynku giełdowym. Pozostałe 223.927 akcji to akcje zwykłe na okaziciela. Po przeprowadzeniu transakcji bez zmian pozostanie liczba akcji Amica Wronki S.A. (7.775.273), natomiast o 176.076 spadnie liczba głosów na WZ, do 10.495.950. Holding Wronki będzie posiadał 34,9% akcji, dających prawo do 51,7% głosów na WZ. 400 tys. akcji, nabytych w ramach omawianej transakcji, będzie natomiast oznaczało 5,1% w kapitale zakładowym oraz 3,8% w głosach na WZ spółki.

Warto zauważyć, iż zamiar złożenia ofert na zakup akcji spółki po dopuszczeniu ich do obrotu giełdowego zgłaszało wiele podmiotów finansowych.

- Wykonaliśmy dużo pracy, aby przekroczyć poziom 120 mln zł na wyniku EBITDA. Przed nami wiele możliwości i wyzwań biznesowych, aby w trakcie najbliższych lat zwielokrotnić obecne wyniki finansowe. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów akcjami Amiki jest dla nas w tym aspekcie niezwykle motywujące – podkreśla Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

źródło: amica/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe