informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Kredyt Inkaso pozyskało 69 mln zł z emisji obligacji

Kredyt Inkaso pozyskało 69 mln zł z emisji obligacji

Giełda / 2015.04.28

Emisja prywatna odbyła się poprzez skierowanie propozycji zakupu obligacji do ograniczonej liczby inwestorów instytucjonalnych. Przedmiotem emisji było 69 tys. zwykłych zdematerializowanych obligacji na okaziciela serii X. Wartość nominalną pojedynczej obligacji ustalono na 1 tys. złotych. Cena emisyjna obligacji była równa jej wartości nominalnej. Emisja odbyła się 27 kwietnia br.

Zaplanowana na 69 mln złotych emisja zakończyła się blisko dwukrotną nadsubskrypcją. Na udaną sprzedaż instrumentów dłużnych z pewnością wpływ ma standing finansowy i dobra opinia inwestorów o Emitencie, dzięki czemu spółka osiągnęła atrakcyjną marżę wynoszącą 3,6 proc. w skali roku. Okres zapadalności obligacji Kredyt Inkaso serii X wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu obligacji serii X ustalono na 29 października 2018 roku. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Erste Securities Polska organizatorem emisji

Obligacje wyemitowane przez spółkę mają charakter papierów niezabezpieczonych na okaziciela. Organizatorem emisji było Erste Securities Polska S.A. we współpracy z Erste Group Bank AG. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A.

źródło: ki/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe