informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Możliwość eliminacji stawek celnych od importu towarów spoza UE - informacja KPMG

Możliwość eliminacji stawek celnych od importu towarów spoza UE - informacja KPMG

Finanse / 2013.06.21

Stosowane przez Unię Europejską (UE) stawki celne mają na celu ochronę unijnych producentów przed konkurencją ze strony towarów sprowadzanych spoza UE. Występują jednak przypadki, w których pewne towary nie są wytwarzane przez producentów unijnych. Może to dotyczyć np. towarów o specyficznych parametrach, cechach, składzie, czy właściwościach. Podobne towary mogą być co prawda dostępne od wytwórców unijnych, natomiast nie muszą one spełniać specyficznych potrzeb firm produkcyjnych, przetwórczych, czy handlowych (np. nieodpowiednia jakość, niewystarczająca podaż).

W tej sytuacji, przetwórcy unijni, czy też firmy handlowe, są niejako „skazane” na import towarów czy materiałów do produkcji spoza UE. Jeżeli przy tym import tych towarów jest obciążony cłem, wówczas cło nie pełni swojego celu ochronnego względem producentów unijnych, a jedynie stanowi niepotrzebny koszt dla firm importujących te towary spoza UE.

Dla takich przypadków, UE przewidziała możliwość całkowitej lub częściowej eliminacji cła od importu towarów. Podstawowe przesłanki dla podjęcia takiego rozwiązania:

  • wniosek ze strony zainteresowanego podmiotu, który jest „skazany” na import spoza UE;
  • import towaru / materiału podlega stawce celnej większej niż 0 procent;
  • roczna wartość płaconego cła od importu towaru spoza UE przekracza 15 tys. euro.

Najbliższy termin wystąpienia ze stosownym wnioskiem upływa 31 lipca 2013 r. W przypadku potwierdzenia braku dostępności towaru ze strony producentów unijnych, eliminacja cła (lub jego redukcja) może zostać wprowadzona od 1 lipca 2014 r. UE może uzależnić zwolnienie importu z cła od konieczności nadania importowanemu towarowi konkretnego przeznaczenia (np. użycie importowanego materiału do wytworzenia konkretnego towaru gotowego czy półproduktu). W sytuacji, gdy towar jest dostępny od unijnych producentów, lecz w niewystarczającej ilości, wówczas możliwe jest wprowadzenie podobnego rozwiązania, z tym jednak, że wielkość importu bez cła czy z obniżoną stawką celną będzie ograniczona pewnym pułapem (kontyngent taryfowy). Po jego przekroczeniu, import będzie nadal możliwy, lecz z zastosowaniem standardowej stawki celnej.

źródło: kpmg/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe