informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Netia S.A. - wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2011 rok

Netia S.A. - wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2011 rok

Technologie / 2012.03.15

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2011 rok. W ubiegłym roku spółka (bez uwzględnienia wyników CDP i Grupy Dialog) osiągnęła 1,593 mld zł przychodów (wzrost o 1 proc.) i 403,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (wzrost o 12 proc.). W 2011 roku spółka odnotowała 173,6 mln zł wolnych przepływów pieniężnych, realizując nakłady inwestycyjne w wysokości 14 proc. przychodów.

Przychody Netii w 2011 roku wzrosły do 1,593 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do 2010 roku. W IV kw. przychody wyniosły 401,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i IV kw. 2010 roku. Z kolei skorygowany wskaźnik EBITDA w całym 2011 roku wzrósł o 12 proc. do 403,2 mln zł (marża 25,3 proc.). W ostatnim kwartale roku zysk EBITDA wyniósł 103,4 mln zł (marża 25,8 proc.).

Infrastruktura jednak warta więcej

Zysk EBITDA Netii w 2011 roku osiągnął wartość 606,8 mln zł i był o 3 proc. wyższy niż w 2010 roku. W IV kw. 2011 roku EBITDA sięgnęła kwoty 313,4 mln zł i była wyższa o 203 proc. w porównaniu z III kw. 2011 roku m.in. z powodu odwrócenia części wcześniejszych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Spółki, na kwotę 220,7 mln zł (łącznie w latach 2000 - 2006 Netia odpisała wartość aktywów trwałych na kwotę ponad 1,3 mld zł)

„Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w branży telekomunikacyjnej zdarza się niezwykle rzadko. Po dokonaniu dużych akwizycji i dzięki dobrym perspektywom sprzedaży usług telewizyjnych, Netia dokonuje takiego odwrócenia już drugi rok z rzędu, co świadczy o dużej pewności, z jaką Zarząd patrzy na możliwości generowania w kolejnych latach dodatkowych przepływów pieniężnych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury" - powiedział Jonathan Eastick, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Netii.

Nakłady inwestycyjne Netii w 2011 roku wyniosły 229 mln zł (wzrost o 15 proc. rok do roku), co stanowi 14 proc. przychodów spółki (wzrost o 2,3 p.p). Natomiast wolne operacyjne przepływy pieniężne sięgnęły 174 mln zł, co stanowi wzrost o 9 proc. w stosunku do wyników 2010 roku.

Coraz więcej klientów na własnej sieci

Rok 2011 Netia (bez uwzględnienia Crowley Data Poland i Telefonii Dialog) zakończyła - zgodnie z prognozą - z liczbą 750 tys. klientów usług szerokopasmowych (wzrost o 9 proc. w stosunku do 2010 roku). Spółka szacuje, że na koniec 2011 roku jej udział w rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrósł do 11,9 proc., zaś w IV kw. 2011 roku Spółka posiadała 20 proc. udział we wzroście rynku netto. Liczba klientów dostępu do Internetu obsługiwanych na bazie 706 uwolnionych węzłów TP (LLU) wyniosła na koniec 2011 roku 184 tys. (wzrost kwartał do kwartału o 5 proc.), w tym 100 tys. to abonenci zmigrowani z mniej rentownego dostępu regulowanego BSA.

Uwzględniając CDP oraz Dialog, Nowa Netia zakończyła rok 2011 z liczbą 912 tys. klientów usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (14,4 proc. udział w polskim rynku). Już 46 proc. klientów szerokopasmowych Nowej Netii obsługiwanych było na sieci własnej. Liczba klientów usług głosowych na koniec IV kw. wyniosła 1,177 mln, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu z IV kw. 2010 roku. Spadek liczby klientów jest powodowany przede wszystkich wyższym wskaźnikiem odejść w segmencie WLR. Netii udaje się przy tym utrzymywać stabilne ARPU z usług głosowych na poziomie 50 zł.

Już 38 proc. klientów jest podłączonych bezpośrednio do własnej sieci Nowej Netii a udział Nowej Netii w rynku stacjonarnych usług głosowych wynosi 19,9 proc.

Dynamicznie rośnie liczba klientów usług mobilnych (dostępu do Internetu oraz usług głosowych), które Netia świadczy na bazie sieci P4, natomiast Dialog na bazie sieci firmy Polkomtel. Na koniec 2011 roku Netia miała ponad 28 tys. klientów mobilnego Internetu (z Dialogiem ponad 30 tys.), co oznacza wzrost w ciągu kwartału o ponad 20 proc. Nowa Netia miała też na koniec 2011 roku 52 tys. klientów usług głosowych w modelu MVNO, z czego większość to klienci Dialogu.

Nowa Netia, wzorem Dialogu, skoncentruje się na oferowaniu konwergentnych usług mobilno-stacjonarnych.

Wzrost inwestycji w NGA i IPTV

Na koniec 2011 roku Nowa Netia dysponowała 780 tys. linii w standardzie NGA (powyżej 30 Mbs) a z bardzo szybkiego dostępu do Internetu na sieci NGA Nowej Netii korzystało 28 tys. klientów. W 2012 roku nakłady inwestycyjne Nowej Netii na modernizację sieci do standardu NGA wyniosą ok. 40 mln zł, dzięki czemu w zasięgu sieci NGA Netii znajdzie się kolejnych 450 tys. lokali. Łączny potencjał NGA Nowej Netii (z uwzględnieniem części linii TP w zasięgu węzłów LLU) to 2,5 mln lokali.

„Na koniec 2011 roku w zasięgu naszych łączy o standardzie NGA było ponad 780 tys. gospodarstw domowych (włączając sieci Grupy Dialog). Usługa IPTV oraz internetowe opcje telewizyjne, takie jak HBO Go, oparte o innowacyjne rozwiązanie - dekoder Netia Player, zostały dobrze przyjęte przez rynek. W 2012 roku mamy nadzieję na znaczący wzrost sprzedaży usług telewizyjnych, utrzymanie udziału w rynku nowych aktywacji dostępu Internetu a także będziemy się starali zminimalizować utratę przychodów na dojrzałym rynku głosowym. Skoncentrujemy się także na rozbudowie sieci następnej generacji. W tym roku chcemy rozszerzyć liczbę gospodarstw domowych w zasięgu sieci w standardzie NGA do około 1,2 mln linii” - powiedział Mirosław Godlewski.

Na koniec 2011 roku z usług telewizyjnych (IPTV) Netii korzystało 6 tys. klientów. Zasięg usług telewizyjnych Netii nie jest jednak ograniczony wyłącznie do linii NGA. IPTV dostępne jest również na liniach w technologii ADSL2+, stąd łączny potencjał usługi 3play Nowej Netii sięga obecnie blisko 1,2 mln, a do końca bieżącego roku może przekroczyć 2 mln linii.

2,9 mln usług na koniec 2012

Prognoza Netii na 2012 rok zakłada osiągnięcie liczby 2,9 mln usług świadczonym klientom oraz osiągnięcie przychodów na poziomie 2,185 mld zł. Planowany przez zarząd skorygowany zysk EBITDA (bez uwzględnienia kosztów operacyjnych integracji w wysokości do 50 mln zł oraz inwestycji kapitałowych związanych z integracją w wysokości do 30 mln zł) ma sięgnąć 600 mln zł a skorygowane nakłady inwestycyjne 300 mln zł.

źródło: netia/agdrtv24.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe