informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Opieka zdrowotna przyszłości potrzebuje danych i analityki

Opieka zdrowotna przyszłości potrzebuje danych i analityki

Med-Tech / 2023.03.28

Szpitale na całym świecie stają przed wyzwaniem efektywniejszego i wydajniejszego zarządzania zasobami, w tym salami operacyjnymi i łóżkami na poszczególnych oddziałach. W obliczu wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną i niedoborami lekarzy, Erasmus MC, jeden z najlepszych szpitali uniwersyteckich w Europie, podjął współpracę z SAS i Microsoft, której celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na analityce danych. Usprawnią one zarządzanie placówkami medycznymi, automatyzując część procesów związanych m.in. z szacowaniem okresu rekonwalescencji pacjentów po operacjach onkologicznych.

Analityka na ratunek opiece zdrowotnej

Rozwiązania optymalizujące pracę szpitali powinny być śledzone w Polsce z zapartym tchem – zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, nasze społeczeństwo należy do grupy najszybciej starzejących się w Europie. To przekłada się na rosnące wyzwania dla systemu ochrony zdrowia – z jednej strony oznacza to więcej pacjentów wymagających opieki geriatrycznej, a z drugiej uwidaczniające się problemy związane z niedoborem kadry medycznej. To zjawisko dotyczy również innych krajów, dlatego pojawia się coraz więcej atrakcyjnych ofert dla medyków z zagranicy.  Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Lekarskiej, w ubiegłym roku zostało wystawionych blisko 1000 wniosków dla lekarzy i dentystów o zaświadczenia pozwalające na podjęcie pracy w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Wykorzystanie potencjału zaawansowanych narzędzi analitycznych może pomóc w odpowiedzi na te wyzwania.  Taki jest właśnie cel współpracy SAS i Microsoft z Erasmus MC – najlepszym szpitalem uniwersyteckim w Holandii wg Times Higher Education. Firmy wspólnie wdrażają innowacyjne rozwiązania oparte na analityce danych, dzięki którym powstają aplikacje usprawniające działanie placówek medycznych. Algorytmy będą miały zastosowanie szczególnie w zakresie monitorowania danych – pozwoli to na optymalizację zużycia szpitalnych zasobów.

AI oszacuje czas rekonwalescencji pacjenta

Na potrzeby projektu SAS opracował algorytm AI do szacowania, jak długo pacjenci powinni pozostać w szpitalu po operacji onkologicznej. Wdrożenie tego modelu zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie pozwalając na szybsze przyjęcie kolejnych chorych.

- Dzięki tej technologii pielęgniarki i lekarze mogą lepiej opiekować się większą liczbą pacjentów. Zdejmuje to z personelu medycznego niepotrzebne obciążenie administracyjne poprzez niezawodny monitoring łóżek - powiedział dr Diederik Gommers, kierownik oddziału intensywnej terapii w Erasmus MC.

Datahub poprawia współpracę lekarzy i analityków

Podczas wdrażania algorytmu AI stało się jasne, jak ważna jest koordynacja działań całego personelu szpitalnego - zaczynając od specjalistów z działu IT, inżynierów i analityków danych, a na lekarzach i pielęgniarkach kończąc. Został więc stworzony Datahub, aby połączyć informacje ze wszystkich sektorów szpitala.

- Dane są podstawą analityki. Datahub pozwolił na bezpieczny przepływ informacji, na podstawie których Erasmus MC może podejmować decyzje usprawniające opiekę nad pacjentami i planowanie operacyjne. Dane te, w połączeniu z rozwiązaniami analitycznymi, dają również lekarzom i naukowcom szansę na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów z korzyścią dla wszystkich - skomentował Antonie Berkel, Account Executive Healthcare w SAS.

Erasmus MC chce zmaksymalizować wartość płynącą z tych danych dzięki współpracy partnerami technologicznymi.

- Korzystając z tej technologii, możemy dokonać przejścia od retrospektywnego do prospektywnego wykorzystania danych - powiedział Simon Vermeer, CIO w Erasmus MC. – Najważniejsze jest ciągle zarządzanie algorytmami i ich aktualizowanie – to podstawa skalowania projektu. Dzięki tej współpracy codzienne obowiązki kadry Erasmus MC nie są tak obciążające, a opieka nad pacjentami staje się skuteczniejsza. W moim odczuciu jest to kolejny krok w naszych ambicjach jako technologicznie wiodącego uniwersytetu medycznego.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe