informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa INPRO zwiększyła sprzedaż o 22%
Osiedle Optima w Gdańsku Jasieniu

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa INPRO zwiększyła sprzedaż o 22%

Nieruchomości / 2021.10.06

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2021 roku. Od czerwca do końca września bieżącego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 166 umów. Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2021 roku sprzedaż netto Grupy wyniosła 576 umów, co stanowi 22% wzrostu w odniesieniu do okresu porównywalnego ubiegłego roku.

W III kwartale 2021 roku Grupa INPRO zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 166 umów.  Podsumowując trzy kwartały 2021 roku sprzedaż netto wyniosła 576 umów, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do tego samego okresu minionego roku.

Jednocześnie w III kwartale br. Grupa przekazała łącznie 187 lokali, w porównaniu do 144 sztuk w III kwartale roku ubiegłego. Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku liczba przekazań wyniosła 408 lokali, czyli na podobnym poziomie jak rok wcześniej, kiedy wydano 417 lokali. W całym 2021 roku Grupa INPRO planuje oddać do użytkowania około 700 lokali.

„Sytuacja na rynku jest pozytywna. Widzimy stałe zainteresowanie naszą ofertą i staramy się uzupełniać ją o nowe inwestycje. Dotychczas w 2021 roku INPRO wprowadziło do sprzedaży ponad 520 lokali, kolejną inwestycję obejmującą 102 lokale mamy w przygotowaniu jeszcze na ten rok. Dodatkowo nasza spółka zależna Domesta powiększy ofertę o ponad 220 lokali. W planach mamy ekspansje na nowe rynki, zakupiliśmy grunty w Elblągu i w Olsztynie” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu w INPRO S.A.

W aktualnej ofercie Grupa INPRO posiada blisko 800 mieszkań, domów oraz lokali użytkowych.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe