informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Ponad miliard złotych rocznego zysku operacyjnego Grupy Mercator Medical

Ponad miliard złotych rocznego zysku operacyjnego Grupy Mercator Medical

Wyniki finansowe / 2021.03.18

Grupa Mercator Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, wypracowała rekordowe wyniki finansowe w roku 2020 – ponad 1,8 mld zł przychodów, ponad 1 mld zł zysku operacyjnego i EBITDA, a także blisko 936 mln zł zysku netto. Jedna trzecia z tej kwoty może trafić do akcjonariuszy w ramach skupu akcji własnych.

Sytuacja na globalnym rynku rękawic jednorazowych sprzyja Grupie Mercator Medical, która opublikowała właśnie raport okresowy za rekordowy rok 2020, przebijający wielokrotnie wyniki poprzednich lat. Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu uwzględnienie wypłaty dla akcjonariuszy w podziale wypracowanego zysku. Rekomendacja to przeznaczenie całego jednostkowego zysku netto (312 mln zł), czyli jednej trzeciej wyniku skonsolidowanego, na skup akcji własnych w przedziale cenowym 400-770 złotych za akcję, gdzie minimum wyznacza ostatnia transakcja ABB, a maksimum – dotychczasowy szczyt notowań.

- Zamierzamy przeprowadzić skup w formie zaproszenia do sprzedaży, dla wszystkich akcjonariuszy na takich samych przejrzystych i uczciwych warunkach. Ostateczną decyzję oczywiście podejmie Walne Zgromadzenie. Jestem jednakże głęboko przekonany, że skup nawet po najwyższej z zaproponowanych cen będzie korzystny dla spółki, gdyż w naszym odczuciu akcje są fundamentalnie warte znacznie więcej, a każdy kolejny miesiąc oznacza wzrost skumulowanych zysków oraz coraz większe zaawansowanie strategicznych projektów rozwojowych – wskazuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu i wiodący akcjonariusz Mercator Medical S.A.

- Podtrzymujemy jednocześnie deklarację o zatrzymywaniu większości zysku w Grupie, aby rozwinąć się możliwie maksymalnie w dotychczasowych oraz nowych kierunkach. Rozwiniemy działalność dystrybucyjną w Europie i wybranych krajach poza nią, wprowadzimy nowy asortyment, segmenty rynkowe i sposoby sprzedaży. Przygotujemy się do rozbudowy potencjału produkcyjnego, a pod koniec roku oddamy do użytku pierwsze linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic. Z dużym prawdopodobieństwem zdecydujemy się w tym roku na rozwój nowego biznesu, synergicznego z naszą dotychczasową działalnością, który to biznes otworzy nam nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności – dodaje Prezes Żyznowski.

Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

                                                                    Rok 2019                            Rok 2020                  zmiana rdr

                                                                 mln PLN                                 mln PLN                  wartość      proc.

                                                 Przychody     539,7                                1.834,2                    +1.294,5        +240%

                                                   EBITDA         24,6                                  1.066,1                    +1.041,5       +4.228%

                                            Marża EBITDA      4,6%                                   58,1%                      +53,6 pp    +1.174%

                                          Zysk operacyjny       7,2                                  1.047,6                     +1.040,4       +14.465%

                                        Wynik netto                -2,0                                935,6                          +937,6                 -

                                                

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe