informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Staże dla Zawodowców

Staże dla Zawodowców

HR / 2018.04.06

Grupa Amica zatrudnia w Polsce ponad 2,5 tysiąca pracowników, rozwija się i  planuje – w związku ze zdobywaniem nowych rynków – dalsze zwiększanie produkcji. Nic więc dziwnego, że firma jest zainteresowana podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego w regionie i angażuje się w takie projekty jak „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Wczoraj w Poznaniu podpisano porozumienie w sprawie partnerstwa w tym przedsięwzięciu, które koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Porozumienie podpisywały tego dnia trzy wielkopolskie firmy, a ogólnie w tworzenie, w ramach tego projektu, Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej zaangażowało się ich kilkanaście. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w latach 2012-2015: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji działań było uznanie dla tej inicjatywy, wyrażone między innymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Przedmiotem projektu "Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska" jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce: lepsze dostosowanie kompetencji uczniów do potrzeb rynku pracy, także kompetencji nauczycieli do ich przygotowania do zawodu, oraz doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt umożliwia uczniom odbywanie staży w zakładach pracy i udział w specjalistycznych zajęciach. Inicjatorzy projektu wiedzą, że w fabrykach działających w ruchu ciągłym możliwości nauki obsługi poszczególnych maszyn są ograniczone – firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić na przedkładanie nauki zawodu ponad potrzeby produkcyjne, np. na przeprogramowanie urządzeń lub ryzyko ich uszkodzenia. Stąd właśnie w ramach projektu uczniowie mają dostęp do innowacyjnych laboratoriów.

Ważnym celem projektu realizowanego przez UMWW jest również stworzenie „Systemu Zawodowcy”, kojarzącego pracodawców z posiadającymi odpowiednie umiejętności praktykantami.

- Dobrym krokiem ku poprawie edukacji zawodowej w Wielkopolsce, wzorem państw zachodnich, może okazać się ściślejsza współpraca pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami. Dzięki niej pracodawcy mieliby realny wpływ na kształcenie uczniów, którzy w przyszłości mogliby zasilić szeregi ich firm – mówi Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt uruchomiono w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizowany będzie do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami. Całkowita wartość projektu to 63,5 mln zł. 85 procent dofinansuje UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 5 procent – budżet państwa. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w przedsięwzięciu. Rolą Amica S.A. w tym przedsięwzięciu jest…

- Amica S.A. należy do grona największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Produkujemy nowoczesny sprzęt grzejny, jesteśmy zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, nowych funkcji w urządzeniach AGD, a do tego potrzebne są odpowiednio wydedukowane kadry, zwłaszcza techniczne. Angażujemy się w projekty z cyklu „Czas zawodowców”, bo z jednej strony czujemy się odpowiedzialni za szkolnictwo zawodowe w naszym regionie, a z drugiej sami jesteśmy jego beneficjentami. Jest wiele synergii, które powodują, że nie szczędzimy na takie działania sił i środków – zwłaszcza widząc projekty, w których coś od siebie dają również Unia Europejska i samorządy – mówi wiceprezes zarządu Amica S.A. Alina Jankowska-Brzóska, która podpisała umowę partnerską w imieniu Amica S.A.

Umowa z firmą Amica obejmuje staże dla ok. 25 osób, po 160 godzin. Studenci uczestniczyć będą w konkretnych, realizowanych przez firmę projektach, a ich zadania będą ściśle związane z kierunkiem studiów i przygotowaniem.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe