informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Trzy rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przed dzierżawą  ziemi na farmę fotowoltaiczną

Trzy rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przed dzierżawą ziemi na farmę fotowoltaiczną

Nieruchomości / 2021.10.11

Branża fotowoltaiczna rozwija się bardzo dynamicznie, a na rynku możemy znaleźć firmy, które już po podpisaniu umowy, napotykają na duże problemy ze zrealizowaniem dalszych etapów inwestycji. Dzierżawa gruntu trwa zwykle do 29 lat, więc przed podjęciem decyzji należy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych aspektów.

Poznaj dzierżawcę

Jednym z kluczowych elementów jest dokładne poznanie firmy, z którą mamy podpisać umowę. Warto przyjrzeć się jej doświadczeniu oraz przejrzeć portfolio inwestycyjne. Konieczne jest też sprawdzenie czy zakres działalności firmy jest ściśle związany z produktami, które oferuje, a także czy zatrudnia specjalistów, którzy potrafią podejść do dzierżawy ziemi w sposób indywidualny, zapewniający nam czas i spokój na zastanowienie się i podjęcie przemyślanej decyzji. Niezwykle istotne jest to, aby wybierać dzierżawcę, który ma zasoby i kompetencje do przeprowadzenia całego procesu inwestycji od A do Z.

Umowa dzierżawy zapewnia regularne wpływy przez kilkadziesiąt lat, ale należy też pamiętać o pojawiających się opłatach. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem niezbędnych zgód, obsługą inwestycji, budową, a następnie koszty operacyjne działającej farmy fotowoltaicznej powinien ponosić inwestor, czyli dzierżawca. Po jego stronie są również koszty podatku od nieruchomości. W umowie dzierżawy powinna być również uregulowana rewaloryzacja kwoty czynszu dzierżawnego, uzależniona od corocznych danych o inflacji ogłaszanych przez GUS.

W trakcie poznawania potencjalnego dzierżawcy, właściciel gruntu powinien znaleźć odpowiedź na pytanie: czy perspektywa dochodu związanego z dzierżawą jest realna i czy podmiot dzierżawiący grunt posiada odpowiednie doświadczenie, kompetencje i zaplecze technologiczne, by zrealizować inwestycję. Warto pamiętać, że w perspektywie mamy podpisanie umowy na kilkadziesiąt lat, dlatego należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na zebranie i analizę odpowiednich informacji.

Spytaj o wpływ inwestycji na otoczenie

Trendy związane z ochroną środowiska pojawiają się w wielu branżach, dziedzinach życia, produktach, czy usługach, natomiast projekty fotowoltaiczne mają faktyczny wpływ na ochronę środowiska, ponieważ skupiają się wyłącznie na inwestycjach w odnawialne źródła energii. Rozwój energetyki słonecznej przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Inwestycje zwiększające udział odnawialnej energetyki słonecznej zmniejszają również ślad węglowy generowany w codziennych działaniach przez każdego z nas.

Właściciel ziemski, na którego gruncie powstaje elektrownia słoneczna, staje się więc lokalną częścią gospodarki pro-ekologicznej, ponieważ na wydzierżawionej ziemi generowana jest zielona energia, wykorzystywana w systemie energetycznym całego kraju. Oprócz uwzględnienia szerszej perspektywy, warto również sprawdzić czy dzierżawca w odpowiedni sposób zadba o sąsiedztwo.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że tworzone przez nas projekty mają wpływ na mieszkańców sąsiadujących terenów, dlatego do realizacji inwestycji staramy się zapraszać lokalnych podwykonawców, dzięki czemu tworzymy nowe możliwości zatrudnienia. Dodatkowo, jeśli projekt ma być tworzony w sąsiedztwie gospodarstw domowych, nasi konstruktorzy dokładają wszelkich starań, by nie zakłócać codziennego życia mieszkańców – wyjaśnia Kamila Put, Landscout Team Coordinator w Sun Investment Group. - Zawsze podchodzimy z dużym szacunkiem i zrozumieniem zarówno dla właścicieli gruntów, jak również do społeczności lokalnej ponieważ wiemy, że to właśnie oni w ogromnym stopniu przyczyniają się do poprawy kondycji naszego środowiska i powodują, że życie nasze i kolejnych pokoleń staje się po prostu zdrowsze – dodaje.

Patrz w przyszłość

Umowę dzierżawy warto skonsultować z prawnikiem, aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Należy również sprawdzić, czy umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia jej przez właściciela gruntu w przypadku, kiedy proces dewelopmentu trwa zbyt długo. W zależności od preferencji właściciela, można również zawrzeć punkt pozwalający właścicielowi na korzystanie z gruntu i zbieranie plonów w okresie od podpisania umowy do rozpoczęcia prac.

Kiedy wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, wspólnie z dzierżawcą udajemy się do notariusza, by tam podpisać dokumenty.

Następnie dzierżawca przekazuje projekt do działu realizacji, w którym powinny zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne za dalsze etapy rozwoju inwestycji, tj. pozyskanie odpowiednich zgód, pozwoleń i decyzji. Po podpisaniu umowy wyznaczony jest również kierownik projektu, który jest w stałym kontakcie z właścicielem, informując go o trwających pracach.

Na etapie wyboru dzierżawcy warto więc upewnić się, że będziemy mieli z nim odpowiedni kontakt i czy w razie potrzeby jest nam w stanie rzeczowo wyjaśnić nurtujące nas kwestie. Dotyczy to nie tylko rozmów przeprowadzanych przed podpisaniem umowy, ale również wyjaśniania ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji. Należy pamiętać, że przez cały okres trwania dzierżawy powinniśmy mieć się do kogo zwrócić z naszymi pytaniami dotyczących działań prowadzonych na naszej ziemi.

Warto uwzględnić zarówno najbliższe jak i długoterminowe efekty współpracy oraz brać pod uwagę kategorie lokalne i globalne. Dlatego należy wybierać wykonawcę, który ma duże doświadczenie i rozumie potrzeby właściciela gruntu oraz lokalnej społeczności.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe