informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Viterra stawia na niskoemisyjny transport produktów rolnych

Viterra stawia na niskoemisyjny transport produktów rolnych

CSR / 2023.03.28

Viterra, wiodący na świecie i w Polsce podmiot na rynku handlu zbożem oraz roślinami oleistymi, ogłasza kolejne inicjatywy na rzecz wprowadzenia bardziej zrównoważonego przewozu produktów rolnych. Firma od dwóch lat systematycznie przechodzi z transportu drogowego na kolejowy oraz morski, a do 2025 roku zamierza 30% wszystkich dostaw w kraju realizować poprzez kolej.

Produkcja zboża w Polsce i Europie z roku na rok rośnie, co przekłada się na wyższy poziom eksportu. Między styczniem a lipcem 2022 roku całkowity eksport produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej wyniósł 127 mld euro, czyli o 14% więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Jednocześnie transport pozostaje jedyną gałęzią przemysłu, w której emisje gazów cieplarnianych wciąż są wyższe, niż w 1990 roku, czyli tzw. roku bazowym. Szacunki podają, że blisko 30% całkowitej emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej pochodzi z transportu, z czego za 72% odpowiada transport drogowy. Obniżenie tych wskaźników jest konieczne dla osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Firmy uczestniczące w żywnościowym łańcuchu dostaw muszą przestawić się na szerokie wykorzystanie bardziej zrównoważonych środków transportu. W Viterra korzystamy globalnie z taboru ponad 2000 własnych lub dzierżawionych wagonów, a do jednego pociągu w Polsce możemy załadować tyle towaru, ile mieści 80 samochodów ciężarowych. Co ciekawe, w innych regionach, np. w Kanadzie, podobne zestawy kolejowe mieszczą ich aż 300 – mówi Agnieszka Szechniuk, członek zarządu Viterra Polska.  – Mocno inwestujemy także w infrastrukturę do transportu morskiego, rozbudowując ją zarówno o nowe frachtowce, jak i rozwijając sieć terminali portowych, z którymi współpracujemy. W 2022 roku powiększyliśmy naszą flotę o dwa nowe statki o najwyższej wydajności paliwowej. Każdy z nich posiada ładowność na poziomie 85 DWT – dodaje.

Niskoemisyjny transport to część szerszych działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W trakcie konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP26, jako jeden z 13 sygnatariuszy z obszaru rolnictwa, Viterra podpisała zobowiązanie do działań na rzecz zaprzestania wylesiania planety oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w obrębie sektora łańcucha dostaw. W listopadzie 2022 roku powstała w tym zakresie mapa drogowa The Agricultural Sector Roadmap to 1.5°C. Do 2050 roku Viterra planuje osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną w zakresie emisji CO2 z wykorzystywanego paliwa oraz kupowanej energii elektrycznej.

Wraz z rosnącą liczbą ludności wzrasta zapotrzebowanie na żywność, a regularne dostawy płodów rolnych do różnych regionów świata nie tylko pozwalają efektywnie bilansować nadwyżki produkcji rolnej w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim umożliwiają utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze globalnym. Z opublikowanego w marcu 2023 raportu na temat działalności marki wynika, że między styczniem a grudniem 2022 roku Viterra przetransportowała rekordowe 102 mln ton metrycznych towarów, dostarczając zboże i inne produkty do 125 krajów na całym świecie. Z tej puli ponad 70 mln ton zostało przewiezionych drogą morską.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe