informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
VOX częścią klastra Akademia Architekta

VOX częścią klastra Akademia Architekta

Wydarzenia / 2014.07.16

Zyskująca w Polsce popularność idea klasteringu, w globalnej rzeczywistości gospodarczej jest zjawiskiem powszechnym. Teoria konkurencyjności, w myśl której bezwzględna rywalizacja podmiotów zostaje zastąpiona przez rozbudowaną kooperację jest bliska filozofii, którą kieruje się Grupa VOX.

Dobrze rozwinięty gospodarczo region, jakim jest Wielkopolska, stwarza przyjazny klimat dla innowacyjnych rozwiązań. Działające tu podmioty gospodarcze chętnie łączą się w tzw. klastry, będące odpowiedzią nowoczesnych przedsiębiorstw na wyzwania XXI wieku.

Gospodarka oparta na wiedzy, jako najbardziej popularny model powstały w wyniku postępującej globalizacji, zakłada ciągłe, efektywne tworzenie, przyswajanie i przekazywanie wiedzy przez przedsiębiorstwa, organizacje, społeczności. Wymaga zatem form współpracy, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne.

  • W dobrym gronie

Według twórcy idei klasteringu (ang. cluster – grono), Michaele Portera, klaster jest geograficznym skupiskiem wzajemnie powiązanych firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Konkurencja oparta na współpracy i ciągłym transferze wiedzy to idea, która przyświecała twórcom klastra Akademia Architekta. Związek wielkopolskich firm z branży budowlanej i wykończenia wnętrz, których celem jest współpraca z architektami, powstał m.in. po to, by projektowane przez nich obiekty i wnętrza miały jak najlepszą jakość i niosły rozwiązania optymalnie służące dobru użytkowników. Członkowie klastra to nie tylko producenci i dystrybutorzy, to także jednostki, które prowadzą badania, tworzą nowe trendy, wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Meble VOX i Drzwi i podłogi VOX to firmy, którym założenia klasteringu są szczególnie bliskie.

  • Przez ludzi – dla ludzi

Drzwi i podłogi VOX i Meble VOX to coś więcej niż podmioty należące do jednego właściciela. Piotr Voelkel jest twórcą idei rozwoju, skoncentrowanego wokół poznania i rozumienia wciąż ewoluujących potrzeb ludzi. Poznanie, jako źródło inspiracji dla projektanta do stworzenia wyjątkowych projektów i usług, w centrum uwagi stawia człowieka. Wartości te pozostają blisko założeń rozwoju opartego na wymianie wiedzy i współpracy. –W grupie jest znacznie łatwiej realizować nowatorskie projekty, wdrażać najnowsze technologie, przeprowadzać badania. Dla Drzwi i podłogi Vox oraz Mebli Vox członkostwo w klastrze to możliwość promocji marek na szeroką skalę, przez udziału w targach, spotkaniach, konferencjach skierowanych do architektów – mówi Beata Jankowska, Koordynator współpracy w architektami sieci Drzwi i podłogi VOX.

Obok firm z Grupy VOX do klastra Akademia Architekta należą: Cermag Poznań, Polflor, Marmorin, Sitag, Balma, NOTI, POZBRUK, FTA, Mobile Design, Modelina Architekci, Schattdecor. Do tego zacnego grona wkrótce dołączą kolejne firmy z branży wnętrzarskiej – klaster wciąż ewoluuje, zupełnie jak zmieniająca się rzeczywistość wokół nas.

źródło: vox/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe