informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki branży farb dekoracyjnych za I kwartał 2024 roku

Wyniki branży farb dekoracyjnych za I kwartał 2024 roku

Wyniki finansowe / 2024.05.29

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) przedstawił wyniki branży farb dekoracyjnych w Polsce za pierwszy kwartał 2024 roku. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, wartość sprzedaży farb dekoracyjnych utrzymała się na niezmienionym poziomie. Odnotowano natomiast spadek (o 7%) wolumenu sprzedanych farb liczony w litrach. Wyniki powstały na bazie przygotowanego przez GFK Polonia dla PZPFiK cyklicznego raportu SellFiK.

W pierwszym kwartale 2024 roku wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w Polsce wyniosła 521 mln zł, oznacza to utrzymanie poziomu jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadkowi uległ natomiast wolumen sprzedaży, który obniżył się o 7% i w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyniósł 34,5 mln litrów. Odczyt za I kwartał 2024 jest pogłębieniem trendu z 2023 roku.

Na wyniki branży wpływa ogólna sytuacja gospodarcza Polski, chociaż dane z I kwartału pokazują, że rynek farb dekoracyjnych nie podążał za wskaźnikami ekonomicznymi. Jak bowiem podał GUS, w pierwszym kwartale 2024 roku krajowe PKB wzrosło o 1,9 proc., co jest wynikiem lepszym od prognoz ekonomistów. Motorem ożywienia na rynku była przede wszystkim konsumpcja prywatna, wspierana wzrostem realnych wynagrodzeń, jednocześnie nastąpił jednak spadek w zakresie inwestycji. – W drugim kwartale 2024 roku spodziewane jest dalsze ożywienie gospodarki, a średnio i długoterminowo także poprawa sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, co powinno przełożyć się na wyhamowanie spadków ilościowych i stopniowy powrót na ścieżkę wzrostu branży farb dekoracyjnych – komentuje Piotr Niedziółka, Prezes Zarządu PZPFiK.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe