informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki finansowe Ferro - EBITDA 18 mln PLN

Wyniki finansowe Ferro - EBITDA 18 mln PLN

Nieruchomości / 2013.08.14

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 10,4 mln zł wobec 7,2 mln zł uzyskanego rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 129 mln zł wobec 140,3 mln zł w poprzednim roku. EBITDA osiągnęła poziom 18 mln zł, wzrost o 18,8%, marża EBITDA wzrosła do 14%. Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W pierwszym półroczu br. rynek polski stanowił 46%, rynek czeski 31%, słowacki 8% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 9% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (59%) oraz zawory (31%).

18 mln zł EBITDA wypracowane w pierwszym półroczu 2013 jest efektem głównie optymalizacji procesów wewnętrznych. Przy słabszych przychodach tym ważniejsze jest optymalne zarządzanie klientami i portfolio produktów, co pozwala osiągać zadowalające wskaźniki na wszystkich poziomach - powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

W drugim kwartale widzimy lekką stabilizację koniunktury. O ile w pierwszym kwartale spadek przychodów wyniósł 9%, to w drugim kwartale 7,5% co wynika z negatywnych tendencji kursów walut, a także słabego rynku zwłaszcza w Polsce i Czechach. W 2013 roku oczekujemy dalszego spadku kosztów finansowych, związanego z obniżaniem zadłużenia Grupy i spadkiem stóp procentowych - powiedział Artur Depta, Wiceprezes odpowiedzialny w FERRO za finanse.

źródło: ferro/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe