informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki finansowe Grupy Infovide-Matrix za 2012 rok

Wyniki finansowe Grupy Infovide-Matrix za 2012 rok

Wyniki finansowe / 2013.03.21

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, dostawca usług doradczych i rozwiązań IT, wypracowała w 2012 roku przychody o wartości 196,9 mln złotych. Skonsolidowany zysk netto spółki dominującej wyniósł 3,1 mln złotych.

 

"W 2012 roku najważniejsze wątki rozwoju biznesu Infovide-Matrix związane były z istotnym poszerzeniem naszej obecności w branży energetycznej w oparciu o ofertę rozwiązań bilingowych, CRM i hurtowni danych. Nie bez znaczenia były również nasze działania w obszarach rozwiązań automatyzujących procesy, i systemów raportowych oraz bankowości elektronicznej, które istotnie wzmocniły naszą pozycje w sektorze finansów. Pomimo coraz bardziej konkurencyjnego rynku utrzymaliśmy przychody na podobnym poziomie, jak przed rokiem. Podwyższone koszty, związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów, spowodowały spadek rentowności. Jestem jednak przekonany, że nasze inwestycje przyniosą wymierne efekty już w bieżącym roku.” - powiedział Borys Stokalski, Prezes zarządu Infovide-Matrix S.A.

Dobre wyniki wypracowały w 2012 roku również spółki zależne Grupy. CTPartners S.A. osiągnęła w tym okresie 1,7 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,9 mln zł. DahliaMatic Sp. z o.o. zamknęła rok wynikiem netto w wysokości 6,4 mln zł. Jej roczne przychody wyniosły 57,1 mln zł wobec 45,9 mln zł przed rokiem. W listopadzie 2012 roku, DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, kupiła 100 proc. udziałów firmy Solver, która posiada unikatowe kompetencje w zakresie systemów planowania, budżetowania i raportowania oraz oferuje aplikacje Enterprise Performance Management.

W roku 2012 Spółka Infovide-Matrix kontynuowała działania dotyczące optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz integracji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. Zaowocowało to między innymi obniżeniem kosztów ogólnego zarządu, które w 2012 roku spadły o 3,2 mln zł.

źródło: agdrtv24.pl

 

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe