informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyników finansowych Grupy Budimex za 2022 rok

Wyników finansowych Grupy Budimex za 2022 rok

Wyniki finansowe / 2023.03.06

Grupa Budimex zanotowała w 2022 roku wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,9%. Głównie ‎dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w segmencie budowlanym, w szczególności ‎w obszarze budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego oraz w spółce Mostostal ‎Kraków. W części usługowej przychody 2022 r. wzrosły o 4,9% w porównaniu do roku ‎ubiegłego.

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny, który wyniósł 562 miliony złotych przy rentowności 6,5%. Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 649 milionów złotych przy rentowności 7,5%. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, szczególnie w drugiej połowie 2022 r., co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 19,9% z poziomu 117,1 mld złotych w roku 2021 do 140,4 mld złotych w 2022. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 24,6%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 15,5%. Warto jednocześnie zaznaczyć, że dynamika wzrostu produkcji w cenach stałych (bez efektu wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej) była znacznie niższa – wyniosła 6,2%.

W roku 2022 branża budowlana znajdowała się pod silną presją szeregu niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jednak pomimo trudności rynkowych, takich jak przerwane łańcuchy dostaw materiałów, niedobór pracowników budowlanych, wyraźne spowolnienie inwestycji mieszkaniowych oraz samorządowych, sprzedaż w ‎segmencie budowlanym Grupy Budimex była zauważalnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku ‎poprzedniego. Wysoki i dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień na początku 2022 roku jak również przemyślana ‎polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na ‎zwiększenie przychodów ze sprzedaży o ponad 7%.

‎W drugim półroczu 2022 obserwowaliśmy stabilizację cen kluczowych ‎asortymentów a  w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, ‎w porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. Efekt wzrostów kosztów został częściowo zredukowany dzięki zwiększeniu poziomu waloryzacji na kontraktach budowalnych. Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana polityka zakupowa ‎pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową ‎do minimum.

Na utrzymanie rentowności wpłynęły też wyższe przychody z odsetek wypracowanych w działalności finansowej.

Utrzymaliśmy również stabilną pozycję na rynku poprzez intensywną pracę nad akwizycją nowych kontraktów. ‎Wartość projektów podpisanych w styczniu 2023 roku oraz oczekujących na podpisanie to blisko 6 miliardów złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela zamówień. ‎Do tych kontraktów zalicza się m.in. linia kolejowa 201 Kościerzyna-Somonino (1 284 miliony złotych), Obwodnica Zabierzowa (549 milionów złotych), droga I75 Šaľa na Słowacji (374 miliony złotych), czy linia kolejowa 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 milionów złotych). W 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości blisko 7,9 ‎miliarda złotych a portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 ‎roku wyniósł 13,3 miliarda złotych.

Grupa Budimex zakończyła 2022 rok z pozycją gotówkową ‎netto na poziomie przekraczającym 3,1 mld złotych co jest naszą przewagą na rynku firm budowlanych a jednocześnie sprawia, że w czasach trudnych dla tego rynku mimo wszystko jesteśmy gotowi inwestować w rozwój Grupy i angażować się również jako Inwestor w nowe przedsięwzięcia W czerwcu 2022 r. wypłaciliśmy ‎pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na ‎jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021 przypadająca na ‎jedną akcję wyniosła rekordowe 38,37 zł. Stabilna sytuacja finansowa i wysokie zasoby gotówki Grupy Budimex sprzyjały wysokim inwestycjom w modernizację i poszerzanie zaplecza sprzętowego, zarówno w Budimex SA, jak również w pozostałych spółkach z Grupy. Przedmiotem inwestycji był m.in. nowoczesny sprzęt kolejowy, maszyny budowlane oraz baza maszyn przeznaczona do realizacji kontraktów utrzymaniowych segmentu usługowego.

W 2022 roku segment usługowy odnotował zwiększenie poziomu przychodów z jednoczesną poprawą rentowności.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław), wyniosły 818 milionów co przekłada się na wzrost o 4,8% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk operacyjny Grupy FBSerwis wyniósł 93 miliony złotych przy rentowności 11,4%.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe