informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Zakończył się pierwszy etap emisji obligacji Kerdos Group

Zakończył się pierwszy etap emisji obligacji Kerdos Group

Giełda / 2014.12.16

W ramach pierwszego etapu emisji papierów dłużnych Kerdos Group SA (do listopada br. Hygienika SA) inwestorzy nabyli 3-letnie zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 13 mln zł. Papiery o wartości 3 mln zł zakupił poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę TC Capital Prezes Kerdos Group, Pan Kamil Kliniewski.

Zadeklarowałem zainwestowanie w Grupę Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł i proces ten właśnie się rozpoczął. Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, obecnie uwiarygadniam własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój – komentuje Kamil Kliniewski, Prezes Zarządu i wiodący akcjonariusz Kerdos Group SA.

- Właśnie teraz, kiedy mamy możliwość dynamicznego rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą, jest najlepszy czas na inwestowanie. Moje rosnące osobiste zaangażowanie finansowe zwiększa poczucie bezpieczeństwa obligatariuszy i jest rękojmią maksymalizacji zysków dla akcjonariuszy – dodaje Prezes Kliniewski.

Zgodnie z zapowiedziami z listopada br., cały program emisji obligacji miał mieć wartość 25 mln zł. Obecnie – po rozmowach z inwestorami - spółka nie wyklucza zwiększenia jego wartości do ponad 30 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć rozwój sieci drogerii w Polsce i za granicą. W szczególności chodzi o planowane otwarcie do końca 2015 roku około 50 własnych drogerii Dayli oraz około 20 drogerii w rozpoczynającym się obecnie programie franszyzy.

- Drugi, końcowy etap emisji obligacji planujemy przeprowadzić już w styczniu. Do tego czasu zamierzamy również sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu i oczyścić bilans z nawet 30 mln zł zadłużenia. To przełomowy moment, stajemy się spółką czysto handlową – mówi Prezes Kamil Kliniewski.

2 grudnia br. spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nierentownego - 1,3 mln zł straty operacyjnej za trzy kwartały br. - zakładu produkcyjnego w Lublińcu za kwotę 35 mln zł (więcej informacji w raporcie bieżącym nr 113/2014). Obecnie trwa wydzielenie fabryki wraz z jej zadłużeniem do spółki zależnej, która finalnie zmieni właściciela.

źródło: kerdos/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe