informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
AkzoNobel zwiększa przychody o 26% i osiąga 335 mln EUR skorygowanego zysku operacyjnego

AkzoNobel zwiększa przychody o 26% i osiąga 335 mln EUR skorygowanego zysku operacyjnego

Wyniki finansowe / 2021.07.23

AkzoNobel przedstawia wyniki za II kwartał 2021 r.

Najważniejsze kwestie:

 • Przychód o 26% wyższy niż w II kwartale 2020 r. (i wyższy o 8% w porównaniu z II kwartałem 2019 r. po stałych kursach walut)
 • Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 335 mln EUR (zwrot ze sprzedaży: 13,3%), o 41% wyższy niż w II kwartale 2020 r. i 10% wyższy w porównaniu z II kwartałem 2019 r.
 • Z dniem 27 kwietnia br. rozpoczął się program odkupu akcji o wartości 1 mld EUR; na koniec II kwartału zostały wykupione akcje o wartości 223 mln EUR
 • Ogłoszone zostało przejęcie Grupo Orbis w Kolumbii, które zakończy się na koniec 2021 r. lub na początku 2022 r.

Wyniki II kwartału 2021 r. (w porównaniu z II kwartałem 2020 r.)

 • Przychody wzrosły o 26% i o 29% po stałych kursach walut, za sprawą 26-proc. wzrostu wolumenu, możliwego głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi popytu na rynkach. Ceny wzrosły o 1%, podczas gdy dokonane akwizycje dodały 2% wartości
 • Zysk operacyjny – wzrost o 86% do 384 mln EUR (w 2020 r.: 207 mln EUR); wzrost marży operacyjnej do 15,3% (w 2020 r.: 10,4%)
 • Skorygowany zysk operacyjny – wzrost o 41% do 335 mln EUR (w 2020 r.: 238 mln EUR), nie obejmuje negatywnego wpływu zidentyfikowanych pozycji w kwocie 49 mln EUR, związanych głównie z inicjatywami w Brazylii i Wielkiej Brytanii (w 2020 r.: negatywny wpływ zidentyfikowanych pozycji związanych z transformacją wyniósł 31 mln EUR)
 • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 168 mln EUR (w 2020 r.: wypływ 308 mln EUR)
 • Zysk netto z całej działalności: wzrost o 102% do 261 mln EUR (w 2020 r.: 129 mln EUR) 
 • Zysk na 1 akcję (EPS) z całej działalności wyższy o 106% – na poziomie 1,40 EUR (w 2020 r.: 0,68 EUR); skorygowany zysk na 1 akcję (EPS) z działalności kontynuowanej wyższy o 50% – na poziomie 1,20 EUR (w 2020 r.: 0,80 EUR)

* Dane porównawcze za 2019 ok. podano, aby umożliwić prawidłowe porównanie danych jaki wpływ miał COVID-19 na wyniki w 2020 roku

Komentarz Thierry'ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:

„Jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu, że pomimo wielu trudności związanych m.in. z dostępnością surowców, udało nam się osiągnąć wzrost przychodów w kolejnym kwartale. W związku z trwającą trudną sytuacją na rynku surowców, nadal podejmujemy stanowcze i niezbędne działania w temacie cen i zarządzania kosztami, mając cały czas na uwadze świadczenie serwisu dla naszych klientów na jak najwyższym poziomie.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju People. Planet. Paint. ponownie została doceniona przez MCSI i otrzymała ocenę na poziomie ESG (AAA). To już szósty rok z rzędu! Dzięki temu w branży farb i powłok specjalistycznych jesteśmy liderem w tym obszarze.”

Ważne wydarzenia w II kwartale

Ogłoszenie zamiaru przejęcia Grupo Orbis

Rozwijamy naszą pozycję w Ameryce Południowej i Środkowej, czego przykładem jest  ogłoszony zamiar przejęcia Grupo Orbis w Kolumbii. Grupo Orbis to firma produkująca farby i powłoki, obecna w dziesięciu krajach Ameryki Południowej, dwóch Ameryki Środkowej oraz na Antylach. Przejęcie umocni nas na pozycji lidera w regionie andyjskim i w Ameryce Środkowej, gdzie kilka krajów ma dobre oceny w światowych rankingach wzrostu na następną dekadę.

Tworzenie bardziej zrównoważonego przemysłu jachtowego

Bardziej zrównoważony przemysł jachtowy i pomoc w ochronie oceanów to główne cele partnerstwa pomiędzy Yacht Coatings AkzoNobel a organizacją Water Revolution Foundation. W ramach podjętego przez firmę długofalowego zobowiązania do wprowadzania pozytywnych zmian w branży, AkzoNobel podzieli się z Water Revolution Foundation swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem, które zdobył podczas wielu dziesięcioleci pracy nad pionierskimi rozwiązaniami dla klientów na całym świecie. Założona w 2018 roku Water Revolution Foundation jest organizacją non-profit, która działa na rzecz ochrony oceanów, pomagając przemysłowi jachtowemu w zmniejszeniu jego wpływu na środowisko.

Projekty fotowoltaiczne w Chinach

W Chinach finalizowane są dwa duże projekty instalacji około 8000 paneli słonecznych, co pomoże przyspieszyć realizację naszych celów zrównoważonego rozwoju, jak m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku. Ponad 5000 paneli fotowoltaicznych w naszym zakładzie w Szanghaju i prawie 3000 paneli fotowoltaicznych w zakładzie w Kantonie – pokazuje jak ważne jest dla nas wdrażanie rozwiązań ekologicznych w planach produkcyjnych. Nowe systemy fotowoltaiczne staną się podstawowym źródłem zasilania w każdej z lokalizacji.

Paint the Future wielkim hitem wśród pionierskich startupów

Nasz innowacyjny konkurs dla startupów Paint the Future wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. W kolejnej edycji programu, który został ogłoszony w maju, otrzymaliśmy ponad 200 zgłoszeń. Natomiast w dodatkowo zorganizowanym konkursie dla startupów w Chinach nadesłanych zostało 210 zgłoszeń. Kolejna edycja programu będzie miała miejsce w Indiach w lutym przyszłego roku, z naciskiem na cyfrowe rozwiązania dla klientów.

Wyznaczanie standardów

Już szósty rok z rzędu otrzymujemy od MSCI najwyższą możliwą ocenę ESG (AAA). Rating, zaprojektowany w celu pomiaru zdolności organizacji na radzenie sobie z długoterminowymi wyzwaniami w branży, określa, jak dobrze zarządzamy ryzykiem i to, jak dobrze radzimy sobie w porównaniu z naszą konkurencją. W 2021 r. zajęliśmy pozycję lidera w sześciu z siedmiu naszych kluczowych obszarów w branży: czyste technologie; bezpieczeństwo chemiczne; zarządzanie; stres wodny; węgiel emisje oraz toksyczne emisje i odpady.

Perspektywy

AkzoNobel chce rozwijać się co najmniej w tym samym tempie, co rynki, na których jest obecny. Z uwagi na m.in. utrzymujący się wzrost cen surowców w drugiej połowie 2021 roku, trendy będą różnić się w zależności od regionu i segmentu. Obecnie marża oraz zarządzanie kosztami zapewniają średni roczny wzrost rentowności sprzedaży o 50 punktów bazowych na lata 2021-2023. Spółka chce osiągnąć docelowy wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 1-2-krotności długu netto/EBITDA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

Raport z wynikami za II kwartał 2021 jest dostępny: Results Center | AkzoNobel

1 Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

2 Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji

3 ROS jest to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów; ROS po wyłączeniu kosztów niealokowanych był wykazywany w związku ze strategią „Winning together: 15% do 2020 r., ale nie jest już podawany

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe