informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Arcus S.A. przejmuje Syntea Business Solutions

Arcus S.A. przejmuje Syntea Business Solutions

Finanse / 2014.04.28

Arcus S.A., notowany na warszawskiej giełdzie, jeden z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań IT, podpisał 25 kwietnia 2014 roku umowę inwestycyjną o charakterze warunkowym z udziałowcami oraz pełnomocnikami spółki Syntea Business Solutions Sp. z o.o. Umowa zakłada, że Arcus S.A. wniesie do spółki SBS Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie Arcus Systemy informatyczne z Łodzi, która specjalizuje się w dostawach i usługach wdrożeniowych systemów zunifikowanej komunikacji oraz infrastruktury IT. W wyniku przeprowadzonej transakcji Arcus S.A. będzie posiadał 53% udziałów w nowej spółce.

„Bardzo cieszy nas ta inwestycja, która wpisuje się w strategię rozwoju kluczowych części Grupy Arcus, w tym przypadku segmentu usług informatycznych. Spółka SBS zwiększy potencjał sprzedażowy oraz technologiczny tej części Arcusa, która pozyskuje i obsługuje kontrakty w zakresie usług IT. SBS oraz Arcus Systemy Informatyczne opierają dużą część swojej oferty na rozwiązaniach Microsoft, co przy wspólnym działaniu umożliwi uzyskanie efektu synergii. Pozyskanie spółki SBS wzmocni kompetencyjnie naszą Grupę i pozwoli, zarówno w średniej, jak i dłuższej perspektywie, uzyskać wymierne korzyści dla klientów i akcjonariuszy Arcusa” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A.

SBS działa na rynku IT od 18 lat i świadczy usługi konsultacyjne i wdrożeniowe dla podmiotów publicznych oraz firm w zakresie Enterprise Resource Planning (ERP) oraz oferuje rozwiązania „one4all”, integrujące obszary działalności organizacji w zakresie realizacji podstawowych procesów biznesowych, zarządzania komunikacją, zarządzania projektami oraz analizy prowadzonej działalności.

Umowa inwestycyjna pomiędzy Arcus S.A. a Syntea Business Solutions przewiduje nabycie udziałów w SBS Sp. z o.o. za łączną kwotę 7 mln 640 tys. zł w następujący sposób:

  • za kwotę 2 mln zł nabycie obecnych udziałów SBS – finansowanych z kapitału obrotowego Emitenta;
  • za kwotę 0,5 mln zł nabycie nowych udziałów SBS – finansowanych z kapitału obrotowego Emitenta,
  • za kwotę 5 mln 140 tys. zł wniesienie przez Arcus S.A. do SBS Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką jest Arcus Systemy Informatyczne w Łodzi.

Zawarta umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania w ciągu 90 dni, zgody Rady Nadzorczej Grupy Arcus S.A. oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenie Wspólników uchwały obejmującej zgodę na wniesienie do spółki SBS Sp. z o.o. przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie Arcus Usługi Informatyczne z Łodzi.

źródło: arcus/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe