informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
CTPartners doradza T-Mobile

CTPartners doradza T-Mobile

Finanse / 2013.09.17

CTPartners, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix, będąca liderem polskiego rynku doradztwa i szkoleń w zakresie zarządzania IT, zakończyła w T-Mobile projekt doradczy, związany ze wsparciem rozwoju Pionu Technologie i Innowacje. W ramach projektu eksperci CTPartners m.in. zbudowali nowy katalog usług świadczonych przez Pion TI spółki oraz opracowali koncepcję rozliczania świadczonych usług.

Celem działania CTPartners była realizacja szeregu zadań związanych z podnoszeniem jakości procesowego działania Pionu TI. Prace objęły zbudowanie katalogu usług opartego o model Deutsche Telekom Group Domain Model oraz opracowanie koncepcji rozliczania usług teleinformatycznych świadczonych przez Pion TI. Kolejnym zadaniem było opracowanie wymagań dla systemu Topology Asset Management, który umożliwi gromadzenie danych o konfiguracji zasobów informatycznych zarządzanych przez pracowników Pionu. Udzielano także konsultacji w zakresie wdrażania procesów zarządzania incydentami oraz realizacji wniosków o usługę.

„Elastyczna i sprawnie funkcjonująca organizacja IT jest jednym z kluczowych czynników pozwalających na uzyskanie dzisiaj przewagi konkurencyjnej. Organizacje IT w sektorze telekomunikacyjnym dążą do minimalizacji kosztów poprzez standaryzację architektury systemów, automatyzację możliwie dużej ilości działań oraz uproszczenie wewnętrznych procesów.” - powiedział Artur Sygnatowicz kierownik projektu i ekspert obszaru ITSM z CTPartners S.A.

W ramach prac wykonanych w T-Mobile, pracownicy Pionu TI uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych i warsztatach, podczas których zdobyli praktyczną wiedzę na temat wykorzystania procesów ITIL®, a także pogłębili wiedzę o najlepszych praktykach opisanych w bibliotece ITIL®.

„Projekt budowy usługowej organizacji IT w naszej firmie zakończył się sukcesem, w czym istotnie pomógł profesjonalizm, wiedza i doświadczenie konsultantów CTPartners. Jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy, zwłaszcza, że opierała się ona na świetnym współdziałaniu ekspertów CTPartners z naszymi specjalistami. Na pochwałę zasługuje również elastyczne podejście konsultantów do naszych potrzeb” – dodał Dariusz Lech, kierownik projektu po stronie z T-Mobile.

źródło: informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe