informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
CUBE.ITG ma zgodę KNF na przejście na główny parkiet GPW

CUBE.ITG ma zgodę KNF na przejście na główny parkiet GPW

Giełda / 2014.03.19

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny CUBE.ITG, spółki z rynku NewConnect, działającej w branży IT. Zgodna nadzorcy pozwoli na debiut na głównym parkiecie GPW. Władze spółki planują, że handel akcjami na rynku regulowanym zacznie się do końca marca. Przeniesienie na rynek regulowany ma się odbyć bez emisji nowych walorów.

CUBE.ITG jest obecnie notowana na rynku NewConnect. Przeniesienie na rynek regulowany ma odbyć się przez dopuszczenie do obrotu akcji spółki, bez emisji nowych walorów. - Wierzymy, że nasze przejście na rynek główny GPW pozwoli nam na poprawę płynności i w konsekwencji poprawę wyceny rynkowej. Notowania na rynku regulowanym stworzą nam również nowe możliwości w zakresie poszerzenia naszego akcjonariatu o kolejnych inwestorów, szczególnie funduszy emerytalnych, które obecnie nie mogą inwestować na NewConnect.- mówi Adam Leda, Prezes Zarządu CUBE.ITG S.A.
CUBE.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projkty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez development oraz integrację i utrzymanie rozwiązań.

- W tym kwartale informowaliśmy o zawarciu umów z Qumak S.A. na dwa projekty o łącznej wartości ponad 21 mln zł. Obie umowy są związane z sektorem ochrony zdrowia. Naszym zdaniem, postępująca informatyzacja w tym segmencie, to duża szansa na bardo dobre wyniki w 2014 r. dla całej Grupy. Oczywiście tradycyjnie mocno działamy w pozostały obszarach czyli bankowości, telekomunikacji, czy handlu detalicznym. W tym sektorze również liczymy na kilka ciekawych kontraktów. Duży potencjał prezentuje energetyka i kontrakty rozpisywane przez grupy energetyczne na inteligentne liczniki. Wyniki czwartego kwartału pokazały, że synergie biznesowe i kosztowe w spółce są coraz większe. W 2014 roku będą one bardziej widoczne w naszych wynikach finansowych. - mówi Adam Leda, Prezes Zarządu CUBE.ITG S.A.

W ramach powiększania zasięgu działalności CUBE.ITG planuje w II kwartale 2014 roku otwarcie pierwszego przedstawicielstwa w Niemczech. Wejście na rynek niemiecki związane jest z dalszym rozwojem w kluczowych obszarach działalności z zakresu usług sektora finansowego, telekomunikacyjnego oraz sprzedaży detalicznej. Obecność w Niemczech pozwoli również spółce na realizację kontraktów w Austrii i Szwajcarii.

„Jestem dumny, że CUBE.ITG rozpoczyna nowy, bardzo ważny etap. Jesteśmy dużą spółką, dlatego przejście na rynek główny GPW jest naturalną konsekwencją naszych działań na rynku kapitałowym. Jest to dla nas strategiczny ruch. Jestem przekonany, że nasza historia, dynamiczny rozwój, rekordowe wyniki finansowe i ambitna strategia rozwoju, przekonają do nas inwestorów. Biorąc pod uwagę perspektywy tej branży sądzimy, że CUBE.ITG powinna być ciekawą propozycją inwestycyjną na rynku.” – mówi Adam Leda, Prezes Zarządu CUBE.ITG S.A. - Zgodnie z ogłoszoną strategią chcemy, aby w przyszłości Grupa wypłacała dywidendę. Jeszcze w 2014 roku Społka przekaze informacje dotyczące wprowadzonej w Grupie polityki dywidendowej – kontynuuje Leda.

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG uzyskała w roku 2013 ponad 141,8 mln zł przychodów ze sprzedaży usług i produktów oraz wysoki zysk netto w wysokości 4,7 mln zł. Na poziomie operacyjnym Grupa osiągnęła zysk w wysokości 8,3 mln złotych. Backlog kontraktów usługowych na 2014 rok dla Grupy Kapitałowej wynosi obecnie 43% planowanych przychodów na ten rok. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają umowy z podmiotami z sektorów: bankowego, retail i energetycznego.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe