informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa INPRO zwiększy obroty w IV kwartale

Grupa INPRO zwiększy obroty w IV kwartale

Wyniki finansowe / 2022.11.24

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2022 r. W tym okresie uzyskała 168,5 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz wypracowała 23,7 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość obrotów zostanie wygenerowana w ostatnim kwartale br., kiedy planowane jest zakończenie oraz przekazanie właścicielom mieszkań w ramach pięciu inwestycji. W skali całego br.  Grupa planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie łącznie 932 gotowych lokali, co oznaczać będzie wzrost w ujęciu r./r. o 34%.

Za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 168,5 mln zł, czyli o 13% mniej względem poprzedniego roku. W tym czasie Grupa wydała łącznie 293 lokale w porównaniu z 408 lokalami w roku ubiegłym (spadek o 28%). Od  stycznia do września br. INPRO oddało do użytkowania 4 budynki wielorodzinne na osiedlu Optima IV (124 lokale), jeden budynek Optima V (24 lokale) oraz budynek w Pruszczu Gdańskim – Debiut IV (62 lokale). Natomiast DOMESTA zakończyła prace przy budynku A-B i C na osiedlu Robinia (łącznie 52 lokale), przy budynku D na Osiedlu Traffic (64 lokale) oraz przy budynkach nr 2 i 7 na osiedlu Havlove (56 lokali). W samym III kwartale br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 120 lokali i było to o 36% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy wydanych zostało 187 mieszkań.

„Rekordowy wzrost stóp procentowych i rekomendacje KNF coraz silniej ograniczające akcję kredytową, skutkowały dalszym spadkiem popytu na rynku mieszkaniowym” - podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W takim otoczeniu przedsprzedaż Grupy Kapitałowej INPRO (w rozumieniu umów przedwstępnych netto) w samym III kwartale br., czyli w okresie od lipca do września, osiągnęła poziom 79 umów netto co oznacza 52% spadek wolumenu sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Narastająco za dziewięć miesięcy br. Grupa sprzedała łącznie 279 lokali, czyli również o 52% mniej w ujęciu r./r.

Zdecydowana większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na ostatni kwartał 2022 r. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2022 r. planowane jest zakończenie jeszcze 5 inwestycji. Łącznie w całym 2022 r. Grupa planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla 932 lokali, czyli o 34% więcej niż w 2021 r., kiedy zakończono budowę łącznie 694 lokali.

W ostatnich trzech miesiącach roku planowane jest wprowadzenie do oferty dwóch nowych przedsięwzięć – budynki na osiedlu Kampinoska i Leszczynowy Park (łącznie 76 lokali). Decyzje dotyczące możliwości wprowadzenia kolejnych przedsięwzięć deweloperskich do sprzedaży uzależnione będą przede wszystkim od popytu ze strony potencjalnych nabywców, w szczególności z uwzględnieniem negatywnego wpływu na rynek wysokich stóp procentowych i rekomendacji KNF w sprawie liczenia zdolności kredytowej.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe