informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Obawy inflacyjne słabną. Co trzecia firma w Polsce wciąż obawia się wzrostu cen

Obawy inflacyjne słabną. Co trzecia firma w Polsce wciąż obawia się wzrostu cen

Finanse / 2024.01.31

Negatywny wpływ inflacji na działalność firm w Polsce z kwartału na kwartał jest coraz słabszy, choć grupa „obawiających się” wciąż pozostaje liczna. Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że 33% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. To o 11 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i 14 p.p. mniej niż roku temu. Zdecydowanie rzadziej takie obawy mają średni przedsiębiorcy (20%) niż mikro i mali (po 37% wskazań). Najbardziej zagrożona inflacją czuje się HoReCa, choć i tutaj obawy słabną (48% vs. 62% w IV kwartale 2023 roku). Najmniej rosnących cen obawiają się przedsiębiorstwa transportowe (20%).

- W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z coraz niższym poziomem inflacji. Ubiegły rok zakończyliśmy  wynikiem na poziomie 6,2% w ujęciu rocznym. Przypomnijmy, że 2023 rok zaczęliśmy z ponad 17% wzrostem cen. Jeśli weźmiemy pod uwagę inflację średnioroczną, to również zobaczymy, że przedsiębiorcy mają podstawy do bardziej optymistycznych ocen przyszłości. Z danych GUS wynika, że w 2023 roku ceny wzrosły średnio o 11,4% w ujęciu rocznym, rok wcześniej średnioroczna inflacja wyniosła 14,4%. Był to pierwszy spadek tego wskaźnika od 2018 roku. Dlatego większość branż liczy, że najbliższe miesiące będą dla nich zdecydowanie lepsze i „tańsze”. W mniejszym stopniu ten optymizm podzielają restauratorzy i hotelarze, choć biorąc pod uwagę, że główną rolę odgrywają rosnące ceny żywności, nie ma się, co im dziwić – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Inflacyjne obawy w odwrocie

Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że inflacja wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak grupa „obawiających się” z kwartału na kwartał jest coraz mniejsza. 33% uważa, że wzrost cen „odbije się” negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do wcześniejszego pomiaru z końca ubiegłego roku wynik jest niższy o 11 p.p. (44% w IV kwartale 2023 roku). Na wysokim poziomie pozostaje odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (43% vs. 47% w IV kwartale 2023 roku). Jeszcze większą poprawę „nastrojów inflacyjnych” widać, gdy pierwsze tegoroczne wyniki porównamy w ujęciu rocznym. W I kwartale 2023 roku 48% firm obawiało się negatywnego wpływu inflacji na swoją działalność biznesową.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 20% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie mikro i małych firm ten odsetek wynosi po 37%.

Transport czuje się najpewniej

Każda branża nieco mniej obawia się inflacji niż pod koniec ubiegłego roku. Podobnie jak kwartał wcześniej, największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa. Blisko co drugi hotelarz lub restaurator obawia się rosnących cen (48%). Jednak warto podkreślić, że w ujęciu kwartalnym widzimy znaczący  spadek negatywnych opinii. W IV kwartale ubiegłego roku wskaźnik wynosił  62% .

Najmniej o swoją przyszłość – również podobnie jak kwartał wcześniej – obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 15% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To o 14 p.p. mniej niż w IV kwartale 2023 roku. W budownictwie 30% firm obawia się inflacji (- 8 p.p.), w handlu 35% (-16 p.p.), w przemyśle 27% (-14 p.p.).

Z wojną w tle

Pierwszy tegoroczny pomiar Barometru EFL pokazuje także, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 7% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W IV kwartale 2023 roku uważało tak 13% przedsiębiorców. Większość, bo 82%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian.

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wynosi 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe