informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Samsung obchodzi Światowy Dzień na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Samsung obchodzi Światowy Dzień na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wydarzenia / 2020.09.25

Każdego roku w dniu 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030, obchodzony jest Światowy Dzień na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Celami tymi są globalne wyzwania, które obejmują zagadnienia klimatyczne, ekonomiczne czy społeczne. Firma Samsung, dla której od lat kluczowym celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w społeczeństwie, z tej okazji przygotowuje warsztaty dla uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci i cyfrowego dobrostanu.

 W ramach Światowego Dnia na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju Samsung organizuje zajęcia dla uczniów w innowacyjnej pracowni Samsung EduLab.

  • Samsung od kilku lat konsekwentnie prowadzi działania wspierające rozwój odpowiedzialnego biznesu.
  • Przykładami takich aktywności jest aplikacja Samsung Global Goals, Samsung Inkubator #dlaPlanety czy program edukacyjny CyfrOFFy kOntakt.

Odpowiadając na wyzwania współczesnego świata, firma Samsung postanowiła włączyć się w obchody Światowego Dnia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z tej okazji organizuje warsztaty przeznaczone dla uczniów klas 7 i 8. Zajęcia odbędą się w nowoczesnej pracowni Samsung EduLab, znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie. Będą prowadzone metodą projektową design thinking i skupią się wokół tematyki cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowego dobrostanu. Jedna z sesji w Samsung EduLab odbędzie się 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030, jako działanie #Act4SDGs. Spotkanie zostanie zarejestrowane na globalnej mapie wydarzeń organizowanych tego dnia na stronie internetowej: https://act4sdgs.org

Samsung jako lider innowacji zdaje sobie sprawę z tego, jak w dzisiejszych czasach ważne jest wsparcie projektów, które mają na celu poprawę sytuacji w 17 precyzyjnie określonych obszarach funkcjonowania nas wszystkich. Dlatego prowadzi programy skierowane do różnych grup wiekowych, które pomogą uzyskać dostęp do lepszej edukacji i technologii, a także rozwinąć projekty na rzecz środowiska. Z okazji Światowego Dnia na rzecz SDGs pragniemy oddać głos młodym ludziom, dla których coraz większe znaczenie mają działania na rzecz wspólnego dobra – powiedziała Magdalena Olborska, CSV and Partnership Manager Samsung Electronics Polska.

Organizowane warsztaty to nie jedyne wsparcie firmy Samsung, które ma na celu maksymalizację pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe. Firma od wielu lat prowadzi działania w tym obszarze, czego świetnymi przykładami jest bezpłatna aplikacja Samsung Global Goals, wspierający rozwój przedsiębiorczości Inkubator #dlaPlanety oraz program edukacyjny CyfrOFFy kONtakt.

Zmieniaj świat na lepsze

Aplikacja Samung Global Goals jest efektem współpracy firmy Samsung i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Korzystając z niej można dowiedzieć się przede wszystkim o szczegółach związanych z najbardziej palącymi kwestiami współczesnego świata, które aktualnie wymagają wyjątkowego zainteresowania szerszej społeczności. Co ważne, aplikacja nie wymaga przekazywania bezpośrednich transferów pieniężnych. Podstawową formą zbierania środków jest oglądanie reklam wyświetlanych w aplikacji, a każda ich odsłona zwiększa fundusze dedykowane konkretnemu celowi. Ostatnie aktywności w aplikacji wskazują, że użytkownicy najczęściej wspierają Cel 2: Zero głodu, a następnie Cel 1: Brak ubóstwa i Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne. Z kolei w marcu i kwietniu, podczas kryzysu spowodowanego epidemią, użytkownicy najchętniej wspierali Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia.

Inkubator #dlaPlanety

W ramach kontynuacji działań na rzecz wspierania młodych przedsiębiorców w zeszłym roku firma Samsung uruchomiła trzeci Inkubator w Białymstoku. Ośrodek skupia się wokół projektów, które stanowią odpowiedź na wyzwania określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To pierwsze tego typu miejsce na świecie, gdzie przy wsparciu nowych technologii i ekspertów, przedsiębiorcy mogą pracować nad rozwiązaniami z zakresu odpowiedzialności społecznej. Do I edycji programu zostało zaproszonych 8 start-upów. Partnerami Samsung Inkubator Białystok są Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Cyfrowy dobrostan

Firma Samsung prowadzi także działania skupiające się wokół rozwoju cyfrowej edukacji. Jej autorski program, Samsung CyfrOFFy kONtakt, skierowany jest przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i edukatorów. Głównym celem programu jest wspieranie dorosłych w świadomym i bezpiecznym wprowadzaniu dzieci w świat nowych technologii, a dzieci – w kształtowaniu właściwych nawyków cyfrowych. Program odpowiada na kilka wyzwań określonych w SDGs, takich jak: Dobre zdrowie i jakość życia – poprzez promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu; Dobra jakość edukacji – poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii w edukacji, współpracę międzypokoleniową i zachowanie równowagi między światem online a offline; czy Innowacyjność, Przemysł i Infrastruktura – czyli zwiększenie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe