informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Sieć TXM poprawiła swoje wyniki
Sieć TXM poprawiła swoje wyniki

Sieć TXM poprawiła swoje wyniki

Wyniki finansowe / 2021.09.01

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. W tym okresie wynik na sprzedaży uległ poprawie o 10 mln zł w ujęciu r./r., przy wzroście przychodów o 6% do 64,7 mln zł. Poziom marży handlowej był wyższy o 8 punktów procentowych, co przełożyło się na 33 % wzrost wolumenu marży handlowej. Utrzymywana jest duża dyscyplina kosztowa, a poziom kosztów w ujęciu r./r. spadł o 8%. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność wdrożonych zmian w asortymencie oraz polityce cenowej.

„Poprawa wyników osiągnięta w pierwszym półroczu br. upewnia nas, że działania w ramach poszczególnych procesów i etapów strategii asortymentowej oraz polityki cenowej, zostały skutecznie wdrożone i przynoszą efekty. Widoczne są ich pozytywne rezultaty w postaci odbudowujących się przychodów oraz realizowanej marży procentowej. Cieszy również duża dyscyplina w obszarze kosztów. Osiągane korzyści mają w naszej opinii charakter długoterminowy. Nie oznacza to jednak końca zmian. Natomiast poprawiające się wyniki są z pewnością potwierdzeniem słuszności obranej drogi” - powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

TXM w I półroczu 2021 r. osiągnęło obroty w wysokości 64,7 mln zł, czyli o 6% wyższe niż rok wcześniej. Wolumen marży handlowej zwiększył się w ujęciu r./r. aż o 33% do 27,1 mln zł. Oznacza to jednocześnie wzrost marży w porównywalnym okresie o ponad 8 p.p. do poziomu 41,9%. Koszty działalności operacyjnej zostały z kolei zredukowane aż o 8%, przy spadku powierzchni handlowej tylko o 3 %. W efekcie wynik na sprzedaży był o 10 mln zł lepszy niż przed rokiem, choć spółka nadal poniosła stratę w wysokości -9,9 mln zł. Natomiast zysk z działalności operacyjnej z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) wyniósł +1 mln zł, co jest wynikiem o 6,3 mln zł lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

„Dzięki wewnętrznej pracy na poziomie sklepów udało nam się znacząco poprawić parametry konwersji oraz szerokość koszyka zakupowego. Dodatkowo zmiana miksu asortymentowego oraz polityki cenowej spowodowała wzrost średniej ceny sprzedaży. W efekcie mimo notowanego nadal spadku wejść klientów do sklepów, wywołanego pandemią, osiągnęliśmy poprawę sprzedaży z metra kwadratowego w ujęciu sklepów porównywalnych” - dodała Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A.

Na wzrost marży handlowej również wpłynęła zmiana asortymentu w oparciu o zasadę preferowania wysokomarżowych i szybko rotujących produktów. Dodatkowo dokonano zmiany progów cenowych i jakościowych w poszczególnych kategoriach poprzez wprowadzenie asortymentu droższego przy jednoczesnym utrzymaniu najtańszych towarów. Kluczowe było także elastyczne zarządzanie dostawami, tak aby produkty znalazły się na półkach w momencie, kiedy był na nie największy popyt. Pozwoliło to na ich szybką sprzedaż i zminimalizowanie poziomu towarów przeznaczonych później do wyprzedaży.

„Jesteśmy przekonani o słuszności dokonanych zmian i będziemy je kontynuowali w kolejnych okresach. Mamy też przekonanie, że w ich wyniku rok 2021 zostanie zakończony jasnym sygnałem wynikowym o zmianie trendu z poprzednich lat” – dodał Marcin Łużniak.

TXM cały czas czeka na rozstrzygnięcie w zakresie złożonego w kwietniu 2021 roku wniosku o wsparcie w wysokości 14,1 mln zł w ramach Tarczy 1.0 dla Dużych Firm realizowanego przez PFR. Potencjalnie uzyskane wsparcie będzie pierwszym jakie spółka otrzyma od Państwa w ramach walki ze skutkami pandemii dla podmiotów dotkniętych pandemią COVID 19.

Covidowa luka płynnościowa jest szczególnie widoczna na poziomie zapasu oraz zobowiązań wobec dostawców stąd pozytywne rozstrzygnięcie wniosku jest dla nas bardzo ważne, zwłaszcza w obecnym punkcie zmiany sezonów” – pokreśliła Agnieszka Smarzyńska.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe