informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2023 rok

Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2023 rok

Wyniki finansowe / 2024.02.22

W 2023 roku branża farb dekoracyjnych utrzymała dodatni wynik finansowy pomimo spadku wolumenu sprzedanych farb. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – wzrosła r/r. o 13%, do 2,62 mld PLN w 2023 r. (w roku 2022 dynamika była ujemna i wyniosła -3,4%). Jednocześnie zmniejszył się wolumen sprzedanych farb liczony w litrach o -2% w 2023 r. (w 2022 r. było to -16.9%). Wyniki powstały na bazie raportu SellFiK przygotowanego dla Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów.

W 2023 roku otoczenie makroekonomiczne branży farb dekoracyjnych było wymagające. Malejąca liczba remontów związana ze spadkiem popytu wśród konsumentów (oszczędności w domowych budżetach wywołane rosnącą inflacją) oraz korekta po rekordowym, covidowym 2022 roku nie sprzyjały rozwojowi sektora. Dodatkowo, utrzymywał się stosunkowo wysoki poziom cen surowców i usług, a na rynku budownictwa mieszkaniowego widoczne było spowolnienie. Szczególnie w pierwszej połowie 2023 roku te czynniki w niekorzystny sposób oddziaływały na działalność branży.

Druga połowa ub. roku, m.in. dzięki wprowadzeniu programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, przyniosła natomiast ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. Zaobserwowano także poprawę wskaźnika zaufania konsumentów i spadek dynamiki inflacji. W ujęciu rocznym, pomimo spadku wolumenu sprzedanych farb, branża farb dekoracyjnych zanotowała więc w 2023 r. dodatni wynik finansowy.

– Ubiegły rok był dla naszej branży wymagający. Można jednak powiedzieć, że dobrze odnaleźliśmy się w niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, korzystając z doświadczeń z lat poprzednich i czerpiąc korzyści ze ścisłej, branżowej współpracy. Jeśli chodzi o prognozy, w 2024 roku możemy oczekiwać stabilnego rozwoju rynku oraz powrotu na ścieżkę wzrostu. Jednocześnie spodziewamy się także dalszej konsolidacji na poszczególnych rynkach regionalnych. Zakładamy, iż w sektorze budowlanym nastąpi dalszy rozwój zeroemisyjnego budownictwa, które obejmuje cały proces powstawania nowego budynku – od projektu poprzez utylizację zużytych wyrobów. Branża liczy na uruchomienie środków z KPO, które pomogą w powyższym procesie – mówi Bartłomiej Ślązak, Dyrektor Zarządzający PZPFiK.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe